11. česko-slovenská sinologická konference

Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 11. výročnú konferenciu českých a slovenských sinológov, ktorá sa bude konať 24. a 25. novembra (piatok a sobota) 2017 v Bratislave.

Miesto konania konferencie:
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava

V prípade záujmu o účasť, nám, prosím,  pošlite abstrakt Vášho príspevku na adresu: jana.benicka@uniba.sk. Abstrakty svojich príspevkov prosím zašlite najneskôr do 22. októbra 2017.

Bližšie informácie nájdete na stránke:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/aktuality/

Úvod > Nástěnka > 11. česko-slovenská sinologická konference