Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Předběžné rozvrhy na zimní semestr 2017/18

Poslední aktualizace 16.8.2017 14:00

Etnologie se specializací vietnamistika

Japonská studia

Koreanistika

Sinologie

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
Pondělí Praktická čínština 1

ATJ100173
ATJ200039
1B Kuo 243/C
Moderní čínština I

ATJ500116 + 71
1M Kuo 243/C
Kapitoly z dějin moderní Číny

ATJ500129+46
M Hudeček 118/C
Diplomový seminář – sinologie

ATJ500075
2M Hudeček 118/C
Úterý Praktická čínština 3

ATJ100180 +122
2B Kuo 243/C

 

Gramatika čínštiny

ATJ100106, ATJ200038
1B Škrabal 423/C
Čínské písmo I

ATJ100167, ATJ200002
1B Škrabal 423/C
MDV+Čín. filosofie

ATJ100110+169
ATJ200013
B Maršálek 425/C
Úvod do politologie mimoevropských oblastí

AIH20042
B,M Buben 425/C
Klasický čínský jazyk II

ATJ100128
3B Zádrapa 208/C
Klasický čínský jazyk I

ATJ100188
2B Maršálek 208/C
Vybraná témata z mluvnice mod. čín.

ATJ100205+208
B Škrabal 423/C
Středa Bakalářský seminář

ATJ100130
Lomová /Hudeček
B 118/C
Úvod do studia sinologie

ATJ100104+175
1B Lom/Marš 118/C
Úvod do fonetiky čínštiny

ATJ100001
ATJ200043
1B Zádr/Škr 243/C
Moderní čínské texty II

ATJ100127
3B Hudeček 118/C
Moderní Čína a média

ATJ500135
M Hála 118/C
Prakt. jazyk III

ATJ100126
3B Kuo 243/C
Mod. čínština I

ATJ500116
1M Kuo 243/C
Klasická čínština pro neoborové studenty II

ATJ100070
Maršálek 208/C
Mod. čín. texty I

ATJ100199, ATJ200044
2B Andrš 103/C
Děj. a kult. Chu

ATJ100206 +207
ATJ500068
B Maršálek 425/C
Čtvrtek Gramatika čínštiny

ATJ100106
1B Škrabal 306/C
Lexikologie čínštiny

ATJ500131
M Škrabal 306/C
Četba a překlad moderních čínských textů I

ATJ500119
1M Andrš 208/C
Dějiny Číny I

ATJ100194 +109
ATJ200042
B Maršálek 425/C
Překladatelská propedeutika (čínština)

ATJ100129
3B Andrš 423/C
Klasický čínský jazyk II
ATJ100128

3B Zádrapa 423/C
Teoret. gram. čínštiny I

ATJ100184
ATJ200023
2B Zádrapa 423/C
Klasický čínský jazyk I

ATJ100188
2B Maršálek 423/C
Praktická čínština 1

ATJ100173
ATJ200039
1B Kuo 243/C
Thajština I

ATJ100159
Pattarawan 103/C
Thajština II

ATJ100179
Pattarawan 103/C
  Pátek Praktický jazyk III

ATJ100126
3B Kuo 243/C
Praktická čínština 3

ATJ100180
2B Kuo 243/C
Čínská poezie ve 20. století

ATJ100138 +210
B Lomov 425/C
Kapitoly z klasické čínské poezie

ATJ500123
M Lomová 118/C
Dějiny čínské literatury II

ATJ100119 +165
B Andrš 425/C
Literární seminář – moderní čínská próza

ATJ100139 +172
B Andrš 425/C

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Kurzy otevírané v ak. roce 2017/18 budou upřesněny v polovině září 2017.

Myšlení Dálného východu

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v ZS 2017/2018 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Thajština I (ATJ100159) a Thajština II (ATJ100179). Jedná se o začátečnické či v případě Thajštiny II mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Úvod > Studium > Rozvrhy