Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Rozvrhy na letní semestr 2016/17

Poslední aktualizace 17.2. 18:30

Etnologie se specializací vietnamistika

Japonská studia

Koreanistika

Sinologie

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. V ak. roce 2016/17 jsou otevřeny tyto kurzy:

Klasická čínština pro neoborové studenty I

Moderní čínština pro neoborové studenty II

Moderní japonština pro neoborové studenty I, II

Moderní korejština pro neoborové studenty I, IV

Thajština I, II

Myšlení Dálného východu

Doporučené předměty jiných oborů

V zimním semestru 2016/17 doporučujeme našim studentům přehledový kurz Úvod do politologie mimoevropských oblastí (PhDr. Radek Buben, Ph.D.). Viz též sylabus a požadavky kurzu.

Úvod > Studium > Rozvrhy