Knihovna

Knihovna Ústavu Dálného východu

Celetná 20, místnost 241

Otevírací doba knihovny

 

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

 

Provoz knihovny během prázdnin:

3. – 4.7. 2017 zavřeno (Výpůjčky vyřizuje paní sekretářka ve své úřední době. Je nutné znát signaturu požadovaného dokumentu. Na objednávky z elektronického katalogu není brán zřetel.)

7.7.2017   zavřeno

11.7.2017  10-12 hod

12.7.2017  13-15 hod

13.7.2017  10-12 hod

Od 17.7.2017 je knihovna uzavřena. Po dohodě mailem (libudlv@ff.cuni.cz) je možné dohodnout se na zapůjčení knih se signaturami s počátečním kódem Z, AII.

 

V nutných případech se lze také dohodnout na jiném čase na e-mailu libudlv@ff.cuni.cz.

Upozorňujeme čtenáře, že v průběhu semestru je možné půjčovat pouze knihy, které byly předem objednány prostřednictvím elektronického katalogu. Fond knihovny je uložen také v místnostech, kde probíhá výuka a není možné do nich během dne vstupovat.

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK a její fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to obsahuje také řadu starších diplomových a dizertačních prací podaných před rokem 2000. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 17 000, přičemž 9097 připadá na oddělení sinologie, 3678 na oddělení japanologie, 3617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika a audiovizuální dokumenty v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           2,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             5,- Kč/hodina

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím elektronického katalogu UK zde. V případě, že je publikace objednána do 7 hodiny ranní, bude připravena k vyzvednutí od 11 hodin. Objednávky zadané po 7 hodině, budou připraveny následující den.

Úvod > Knihovna