Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Rozvrhy na zimní semestr 2017/18

Poslední aktualizace 17.10.2017 16:00
Etnologie se specializací vietnamistika
Japonská studia
Koreanistika
Sinologie

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Kurzy otevírané v ak. roce 2017/18:

Moderní čínština pro neoborové studenty I

ATJ100065 + 161
Andrš 208/C
Středa 15:50-17:20, Čtvrtek 15:50-17:20

Klasická čínština pro neoborové studenty II

ATJ100070
Maršálek 208/C
Středa 12:30-14:00

Moderní japonština pro neoborové studenty II

AJP100035
Kanasugi 103/C
Středa 7:30-9:00

Korejština pro neoborové studenty V

AKO100107
Zemánek 242/C
Čtvrtek 17:30-19:00

Myšlení Dálného východu

ATJ100110, AKO100066
Maršálek a kol. 425/C
Úterý 15:50-17:20

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v ZS 2017/2018 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Thajština I (ATJ100159) a Thajština II (ATJ100179). Jedná se o začátečnické či v případě Thajštiny II mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Doporučené předměty jiných oborů

V zimním semestru 2017/18 doporučujeme našim studentům přehledový kurz Úvod do politologie mimoevropských oblastí (PhDr. Radek Buben, Ph.D.). Viz též sylabus a požadavky kurzu.

Studentům se zaměřením na literaturu doporučujeme volitelný kurz Světová poezie. Letošní běh se věnuje epické poezii v různých dobách a kulturách. Jednotlivé přednášky se dotýkají témat a forem poezie, její obraznosti, intertextových i literárněhistorických souvislostí. Jádrem každé přednášky je konkrétní ukázka (případně několik ukázek) a její rozbor. S ohledem na rozmanitost jazyků je třeba pracovat s překlady; originál bude ale také k dispozici.
Garantují Sylva Fischerová a Olga Lomová.

Řada absolventů bude v praxi vyučovat dálněvýchodní jazyky; doporučujeme proto jako volitelný předmět  Druhý jazyk – osvojování, učení, užívání; metody jeho studia vyučovaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace (prof. Šebesta).

Úvod > Studium > Rozvrhy