Závěrečné zkoušky

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

Obory zajišťované ÚDLV vyžadují splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává ve dvou výtiscích, jednou v pevné vazbě pro archivaci v knihovně, druhý výtisk, který si student odnáší hned po obhajobě, může mít kroužkovou vazbu a oboustranný tisk.

V roce 2017 konkrétně platí:

Termín státní zkoušky (obhajoby) Uzavření indexu Odevzdání práce
před obhajobou do SISu / vytištěná do ÚDLV
30. 1. – 10. 2. (Bc)
23. 1. – 3. 2. (NMgr)
18.1. (Bc)
11.1. (NMgr)
30.12.2016 / 2.1.2017
22. 5. – 2. 6. 2017 10.5.2017 22.4. / 24.4.2017
12. 6. – 23. 6. 2017 31.5.2017 12.5. / 15.5.2017
1. 9. – 12. 9. (Bc)
4. 9. – 15. 9. (NMgr)
18.8. (Bc)
23.8. (NMgr)
30.6. / 30.6.2017

Podmínky a seznamy otázek

Etnologie se specializací vietnamistika – Bc.

Japonská studia – Bc., NMgr.

Koreanistika – Bc., NMgr.

Sinologie – Bc., NMgr.

Požadavky na závěrečné práce

Sinologie

Nejbližší termíny zkoušek

Etnologie/vietnamistika Japonská studia Koreanistika Sinologie
11.-12.9.2017

Kolokvia závěrečných prací

Sinologie: 23.6.2017 9:30 Celetná 118

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky