Přednáška: Pham Hong Tung – Rewriting the National History of Vietnam

Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy a Ústav Dálného východu FF UK Vás srdečně zvou na přednášku
RE-WRITING THE NATIONAL HISTORY OF VIETNAM
která se uskuteční v pátek 10. 2. 2017, v 9:15 – 10:45, v m. č. 118, Celetná 20, Praha 1

Prof. Pham Hong Tung, ředitel Ústavu vietnamských a rozvojových studií při Vietnamské národní univerzitě v Hanoji, je specialista na dějiny Vietnamu a širšího regionu JV Asie, obor historie vystudoval na univerzitě v Pasově a na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Anotace:
Vietnam má dlouhou tradici psaní národních dějin. Přestože se vietnamská národní historiografie datuje až do 11. století, první ucelené národní dějiny byly dokončeny až v roce 1272 za dynastie Tran. Od té doby vytvářela většina dynastií své vlastní národní dějiny.
Autory těchto verzí byli konfuciánští učenci, kteří psali svá historická díla v souladu s konfuciánskými etickými principy. Přístup k národním dějinám se radikálně změnil v postkoloniálním období, kdy vietnamští historici začali dávat národním dějinám novou podobu. Byli „pozápadnělí“ a k dějepisectví přistupovali pod vlivem různých forem nacionalismu nebo vycházeli z teorie marxismu-leninismu. V důsledku toho jsou vietnamské národní dějiny silně ovlivněny ideologickými, kulturními a etickými úhly pohledu a předsudky.
V reakci na tuto situaci nedávno začala skupina více než 150 vietnamských historiků společně pracovat na celostátním projektu s cílem napsat nové dějiny Vietnamu. Jejich cílem je zapojit nové metody a přístupy a vytvořit „objektivní“ a co nejúplnější verzi vietnamské historie. Lze očekávat, že během této práce narazí na mnoho překážek a výzev; ale jak pravil Edward H. Carr – dějiny jsou nekonečným dialogem mezi přítomností a minulostí. Uvidíme, jak se vietnamským historikům podaří otevřít nový dialog se svou vlastní národní minulostí.
Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce.

Úvod > Nástěnka > Přednáška: Pham Hong Tung – Rewriting the National History of Vietnam