Slavnostní přednáška a workshop u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní přednášku u příležitosti
70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Aryeh Neier: „Can the Global Trend against Human Rights be Reversed?“
v hlavní budově FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
místnost 200, v pondělí 3. 12. 2018, v 16:30–18:00
Spolupořádá KREAS, Institut pro studium strategických regionů, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství a Mezinárodní sinologické centrum CCK.
Program workshopu zde: workshopLP_program
Úvod > ÚDLV > Nástěnka > Slavnostní přednáška a workshop u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv