Mezinárodní sympozium „Jedna cesta – tři jazyky“

V rámci projektu KREAS se 26.–27. 4. 2019 uskuteční sympozium „Jedna cesta – tři jazyky.

Mezinárodní setkání je věnováno jazykovým a lingvodidaktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny a korejštiny, otázkám spojeným s budováním a využíváním akvizičních korpusů těchto jazyků a s aktuálními badatelskými aktivitami na tomto poli. Setkání organizuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií FF UK v Praze. Přihlášky je možné podávat do 28. února 2019.

Informace o sympoziu jsou průběžně aktualizovány na webové stránce http://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/.

 

Úvod > ÚDLV > Nástěnka > Mezinárodní sympozium „Jedna cesta – tři jazyky“