Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Rozvrhy na zimní semestr 2018/19

Poslední aktualizace 28.10.2018 18:00
Etnologie se specializací vietnamistika
Ke stažení
ÚterýStředaČtvrtek
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktický jazyk IIa


2B PVP
Slavická 103/C

Obyč. a rit. Vietů


2B PVP
Slavická 103/C

Myšlení.DV


2B KOLEKTIV 425/C

Moderní dějiny VN-vybrané problémy


Lopatková, Crhák 209/HL.B.

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Moderní texty Ia


2B Lopatková 103/C

Úvod do dějinantropologie I


2B Soukup 138/C

Děj. viet. literatury I


2B Jirková 242/C

10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Gramatika viet. IIa


2B Slavická 242/C

Konzultace

Slavická209/C

Praktický jazyk IIa


2B PVPSlavická 208/C

Lingvist. antropolog.


2B Vrhel 307/C

Japonská studia
JAP
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Diplomový seminář

Jap. konverzace II (A)


2M LEKTOR 423/

Gramatika jap. I/A


1B Weber 423/C

Jap. písmo II/A


2B Weber 423/C

Četba textů I/A


1B Labus 423/C

Japonské dějiny (A)


1B Labus 425/C

Japonské dějiny – seminář (A)


1B Labus 425/C

Japonská stylistika (A)


1M LEKTOR 208/C

Jap. konverzace I (A)


1M LEKTOR 208/C

7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Bakalářský seminář

Teorie jap. jazyka A


1M Kanasugi  208/C

Jaz. seminář A


1M Kanasugi  208/C

Soudobé jap. dějiny


2M Sýkora 244/C

Úvod do klasické japonštiny


3B Tirala 306/C

Japonský film


B Tirala 425/C

Úvod do jap. písma


1B Sýkora 306/C

Konverzace III/A


3B LEKTOR 103/C

Gramatika japonštiny III/A


3B Kanasugi  208/C

7.30
-9.00
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Neoborová japonština I


Kanasugi 208/C

Japonský jazyk (A)


3B Kanasugi  423/C

Gramatika jap. II/A


2B Kanasugi  423/C

Náslech A (jap)


1B Weber 423/C

Písmo I/A


1B Weber 423/C

Japonská literatura (A)


2B Tirala 423/C

Jap. lit. seminář (A)


2B Tirala 423/C

Dějiny jap. jazyka


1M Tirala 244/C

Četba v trávovém písmu


M Tirala 244/C

Jap. překladat. cv. (A)


3B Labus 208/C

Japonský starověk a středověk


1M Labus 244/C

Historický seminář


1M Labus 244/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Četba textů II/A


2B Kanasugi  208/C

Komondžo njúmon


M Sýkora 244/C

Jap. společnost (A)


2B Sýkora 049/C

Jap. společnost seminář (A)


2B Sýkora 208/C

<a href="https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=AJP500082″>

Mod. jap. literatura


2M Weber 244/C

Liter. Seminář


2M Weber 244/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05

Konverzace I/A


1B LEKTOR 423/C

Konverzace II /A


2B LEKTOR 423/C

Jap. stylistika A (sakubun)


3B LEKTOR 423/C

Koreanistika
Ke stažení
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Lexikologie kor.


3B Mazaná 103/C

Prakt. jaz.cvičení III


3B Jung 103/C

Audioorální cvičení


2B Jung 103/C

Prakt. jaz. cvičení II


2B Jung 103/C

Neobor. korejština I


Blažíčková 425/C

Vývoj kor. jazyka I


1M Mazaná 242/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Četba kor. textů


2B Šamánková 103/C

Neoborová kor. III


Šamánková 423/C

MDV


1B kolektiv 425/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Interpret.dějin I


1+2B Löwensteinová 242/C

Metodologie literatury II/Kánon a vypravěč
1+2M/2+3B Löwensteinová

Četba lit. txt.


3B Löwensteinová 103/C

Bakalářský seminář


3B Löwensteinová 103/C

Prakt. jaz. cvič. I


1B Blažíčková 208/C

Prakt. jaz. cvič. II


2B Blažíčková 208/C

Teoretická gramatika korejštiny


1+2M Horák 242/C

Četba publ. textů


3B Horák 103/C

Interpretace odborných textů


1+2M Horák 242/C

10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Úvod do studia jazyka


1B Horák 208/C

Gram. kor. jaz. II


2B Horák 103/C

Literatura I


B Löwensteinová103/C

Gram. kor. jaz. I


1B Horák 103/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Úvod do koreanistiky


1B Zemánek 103/C


Překl. a tlum průprava I
+
III
1+2M Jung 242/C

Stylizace mluveného projevu I


1+2M Jung 242/C

Metodologie nábožen. a filosofie


1+2M Zemánek 242/C

Neoborová kor. VI


Zemánek 242/C

Prakt. jaz. cvič. III


3B Jung 242/C

Četba znak. textů


2B Zemánek 103/C

Dějiny Koreje I


B Popa 103/C

Prakt. jaz. cvič. I


1B Jung 103/C

Sinologie
Ke stažení
V závorkách jsou odkazy na alternativní verze předmětu pro dvouobor, studenty zapsané do roku 2015 nebo naopak od roku 2016.
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktická čínština 1


(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

Praktický jazyk III


(PČ 5 od 2016)
3B Kuo 243/C

Seminář k poznávání přírody


(do 2015)
B Hudeček 118/C

Kapitoly ze starších dějin Číny


M Hudeček/Hrubý 118/C

Barmština II


Bečková 103/C

Moderní čínština I


1M Masárová 103/C

Dějiny Číny II

(DČ III od 2016)
B Hudeček 301/P

8.20
-9.05
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Problémy jazykovědy
moderní čínštiny


M Škrabal 306/C

Gramatika čínštiny


1B Škrabal 306/C

Kulturní dějiny Taiwanu


M Dluhošová 118/C

Moderní čínský esej


M Andrš 105/C

Překladatelská propedeutika (čínština)

(od 2016)
3B Andrš 423/C

Klasický čínský jazyk II


3B Zádrapa 423/C

Teoret. gramatika čínštiny I


(Dvouobor)
2B Zádrapa 423/C

Klasický čínský jazyk I


2B Maršálek 423/C

Praktická čínština 1


(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

Moderní čínština I


1M Masárová 243/C

Thajština I


Pattarawan 103/C

Thajština II


Pattarawan 103/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Praktický jazyk III


(PČ 5 od 2016)
3B Kuo 243/C

Praktická čínština 3


(PČ II do 2015)
2B Kuo 243/C

Literární seminář
– moderní čínská próza


(do 2015)
B Andrš 306/C

Dějiny čín. lit. I


(do 2015, dvouobor)
B Andrš 425/C

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Kurzy otevírané v ak. roce 2018/19:

Moderní čínština pro neoborové studenty II

ATJ100069
Andrš 105/C
Středa 15:50-17:20

Klasická čínština pro neoborové studenty I

ATJ100067
Maršálek 208/C
Středa 15:50-17:20

Moderní japonština pro neoborové studenty I

AJP100167
Kanasugi 208/C
Středa 7:30-9:00

Korejština pro neoborové studenty VI

AKO100112
Zemánek 242/C
Pátek 15:50-17:20

Myšlení Dálného východu

ATJ100110, AKO100066, AVN100061
Maršálek a kol. 425/C
Úterý 15:50-17:20

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v LS 2017/2018 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209, Středa 17:30-19:00 103/C), Bramština II(ATJ100219, Pondělí 15:50-17:20 103/C), Thajština I (ATJ100159, Čtvrtek 9:10-10:40 103/C) a Thajština II (ATJ100179, Čtvrtek 10:50-12:20 10
/C). Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Doporučené předměty jiných oborů

Úvod > Studium > Rozvrhy