Diplomové práce 1950-2001

Rok Autor Titul
1950 Hrdličková, V. Kino Curajuki- průkopník japonské prósy
1952 Švarný, O. Prosodické vlastnosti slabiky v čínštině a jejich modifikace v řeči souvislé
1952 Zborek, B. Chua Kang: Revoluce „Nebeské říše veliké rovnosti“ /Tchai-pchingů/
1953 Rychterová, E. Rozbor svitku od Čang C‘-tuana „Putování proti proudu řeky v době jarního svátku“
1953 Šplíchal, J. Rozbor Ou-jang Šanova díla KAO KAN-TA
1954 Pokora, T. Wang Čchung K některým otázkám jeho materialismu
1954 Pravda, J. Interjekce v současné spisovné čínštině
1954 Winkelhöferová, V. Pokrokové prvky v japonské poesii od roku 1868
1955 Bařinka, J. Korejský frazeologický materiál pro aktivní hovor
1955 Khestlová, D. Výrazové partikule, nositelé větného výrazu v soudobé čínštině
1955 Rejnek, V. Měrové jednotky v čínštině
1955 Slezák, Z. Cchao Jü—jeho tvorba do roku 1937
1956 Mikulášová, L. Korejský frazeologický materiál pro aktivní hovor
1956 Spěvák, J. Sen v rudém paláci
1956 Spěvák, J. Sen v rudém paláci
1957 Hník, T. Synonyma v současné čínštině
1957 Kolmaš, J. Pád ambanátu v Tibetu
1957 Marečková, Z. Příspěvek k literárnímu a stylistickému rozboru povídek Rjúnosuke Akutagawy
1957 Neustupný, J.V. Přizvukování ve spisovné japonštině
1957 Pucek, V. Čchö Sö-hä—představitel literárního hnutí Nový směr
1957 Zalaba, A. Vznik a vývoj odborového hnutí v Číně v letech 1919-1926
1958 Bičišťová, J. Song Jong, korejský dramatik, / zhodnocení jeho díla/
1958 Fryblíková, J. Příspěvky ke studiu slovesného přísudku v soudobé čínštině
1958 Gálik, J. Mao tunove poviedky 1928—1937
1958 Havlík, Z. Rozbor prvních románů Tósona Šimazakiho
1958 Hejzlar, J. O některých realistických tradicích v malířství sungské doby
1958 Horáková, M. Záporové částice u Mencia
1958 Klöslová, Z. Ideový rozbor díla básníka Kim So-wöla
1958 Křeček, Z. Hunmin Čöng-ym /Vznik a vývoj korejského písma /
1958 Šrám, J. Příspěvek k dějinám Idžimské vlastenecké války/ 1592-1598 /
1958 Vasiljev, I. Kvantita samohlásek ve spisovné korejštině
1959 Kuglerová, A. Tvorba Džuničira Tanizakihos podrobným rozborem románu Jemný sníh
1960 Bonthel, K. Tso Mjong-hyi’s Werk und sein Wirken in KAPF
1960 Sýkorová, V Hnutí za novou čínskou hudbu, Písňové hnutí
1961 Genzor, J. Fonologická štatistika kórejského textu
1961 Novotná, A. K některým problémům moderní japonské hudby
1961 Teubnerová, I Čao Šu-li povídkář čínské vesnice
1961 Tučková, M. Ri Ki- jong a jeho dílo se zvláštním zřetelem k románu KOHJANG
1962 Bečková, D Theippám Máun Wa jeho dílo a hnuti Kchitsam v barmské literatuře
1962 Pultrová, B. Podmětné a předmětné věty v novodobé korejštině
1963 Magdová, M. Jednání o příměří v korejské válce 1950-1953
1963 Mamulová, V. Dílo spisovatele Ťiang Kuang-cch´a
1964 Horák, J. Hlavné tendencie zahraničného obchodu ČLR
1966 Čarnogurská, M Úvod ku štúdiu starovekej konfuciánskej etiky
1966 Veverková, P. Třicátá léta v korejské literatuře—spisovatel Ri Pumkjöng
1967 Veverková, P. Ri Pukmjong a proletářská literatura třicátých let
1968 Bakešová, I. Kulturní politika KS Číny v letech 1942- 1966
1970 Čiháková, V. Pokrokregrese jako součást problému společenské angažovanosti japonské výtvarné avantgardy
1970 Fiala, K. Postpredikativní modifikátory v současné japonštině /Diplomová práce/
1970 Nevěčný, K. Transformace Číny
1971 Fiala, K. Postpredikativní modifikátory v současné japonštině svazek jedna /Doktorská práce/
1971 Fiala, K. Postpredikativní modifikátory v současné japonštině svazek dva /Doktorská práce/
1972 Buršík, V. K politickému vývoji v Číně 1895—1911Reformátoři a revolucionáři
1973 Beran, V. Kategorie osobní orientace v korejštině
1973 Geisler, P. Partikule „no“ v moderní japonštině
1973 Tymplová, A. Partikule ni v moderní japonštině
1974 Brantová, K. Sociální struktura japonských podniků
1974 Honzák, F. Kim Ok-kjun a hnutí reforem v Koreji / Analýza převratu v roce 1884/
1974 Kopřiva, B. Problémy překladu vidových sloves z češtiny do čínštiny
1974 Krátká, J. Nukleární rodina v Japonsku
1974 Krejčová, H. Kompilační postupy v klasické básnické sbírce Šinkokinšú- estetické principy
1974 Krejčová, H. Kompilační postupy v klasické básnické sbírce Šinkokinšú- integrační principy
1974 Kučerová, M. Mandžukuo—jeho vznik a význam v japonské politice
1974 Lucká, L. Měšťanská dramata Čikamacua Monzaemona
1974 Lukáš, M. Formování styků ČLR a Japonska na neoficiální bázi
1974 Peták, Č. Proměny politicko-ekonomických koncepcí v ČLR a jejich vliv na vývoj čínského průmyslu
1975 Janoš, J. Problémy aktuálního členění v moderní japonštině/Diplomová práce/
1975 Janoš, J. Problémy aktuálního členění v moderní japonštině /Rigorosní práce/
1975 Šormová, A. Proces vytváření moderního školského systému v Japonsku
1975 Vačkář, M. Postava mladého muže v literatuře 40.let Meidži
1976 Bušková, M. Vztahy mezi KLDR a ČLR v letech 1966—1970 / na základě analýzy korejského textu/
1976 Podmolová, J. Příspěvek ke studiu čínského románu Shui-hu-zhuan
1976 Žáková, M. Participia v současné korejštině
1980 Bučinská, S. Problematika amerických vojenských základen na Okinawě
1980 Jedlovská, A. Vybrané aspekty výstavby Komunistickej strany Číny
1980 Prokeš, J. Vybrané otázky zahraniční politiky ČLR ( Vztahy mezi ČLR a rozvojovými zeměmi v letech 1976—1979
1980 Salajková, E. Vydanie 5. zväzku „Vybraných spisov Mao Ce—tunga“ v roku 1977
1981 Ivanova, M. Syntaktické funkce adverbií v současné japonštině
1981 Jirková, O. Politika KS Číny v oblasti zemědělství a její realizace 1978—1980
1981 Párová, Š. Složené slovesné tvary v moderní hovorové mongolštině
1981 Pošová, J. Vývojfrancouzsko- vietnamských vztahů v letech 1965—1973
1981 Sardá, N. Mongolský historický román na základě četby historických románů B. Rinčeva a Č. Lodojdamby
1981 Šebestík, L. Slovesná jména v moderní hovorové a psané mongolštině—formální a sémantický rozbor
1981 Šímová, O. Popis čtyřslabičných idiomů v současné vietnamštině a sestavení příslušného vietnamsko českého slovníku
1981 Valent, F. Odraz čínskej agresie proti VSR v japonsko- čínskych vzťahoch
1981 Zinková, Z. Motiv hospodářské krize v dílech autorů japonské proletářské literatury, zvláště S. Tokunagy
1982 Šimuničová, M. Charakter 1. etapy korejské proletářské literatury / 1923—27/ ve srovnání s ruskou a sovětskou
1983 Ando, V. Problémy národnostnej politiky na VIII. zjazde KS Číny a jej realizácia
1983 Füry, J. Problémy mezinárodních vztahů a zahraniční politiky na VIII. sjezdu KS Číny
1983 Havránek, M. VIII. sjezd KS Číny /1956/
1983 Hlavatý, L. Problematika provincií na VIII. Sjezdu KS Číny / září 1956/
1983 Kang Čol-ho Rozdíly v používání atributu v češtině a korejštině
1983 Kim Jong-il Objekt v češtině a v korejštině
1983 Košová, D. Státní sektor v čínském zemědělství
1983 Krčová, H. Charakteristika ekonomického myslenia v ČLR po roku 1978
1983 Li Čong-nam Konfrontace lokálních prostředků českých a korejských
1983 Masojídková, L. Program socialistické industrializace ČLR v dokumentech VIII. sjezdu KS Číny
1983 Notinová, T. Dialog severní a jižní Koreje v otázce sjednocení / 1971—1980/
1983 Obuchová, Ľ. Problematika čínskej mládeže na VIII. zjazde KS Číny / september 1956/
1983 Tomíšková, G. Výsledky a program socialistického rozvoje čínského zemědělství v dokumentech VIII. Sjezdu KS Číny
1984 Hála, M. „Rudé gardy“ a jejich úloha v čínské „Kulturní revoluci“/1966—1969/
1984 Hofmann, Z. Hodnocení Konfucia v ČLR počátkem 80. let
1984 Kárlová, L. Podmínkové věty v současné korejštině
1984 Kesner, L. Čínské hrobové figury a jejich funkce v kultu smrti
1984 Kvíz, M. Pojetí filozofické kategorie praxe v ČLR v letech 1980—1983
1984 Liščák, V. Povstání I-che-tchuanů v historiografii ČLR 1979—1983/Diplomová práce/
1984 Maděrová, D. K otázce řešení hranice slova v čínském přepise pchin-jin
1984 Vomáčková, S. Obraz „kulturní revoluce“ v nejnovější čínské literatuře
1985 Boháčková, L. Kulturní politika Komunistické strany Vietnamu vůči národnostním menšinám
1985 Dominiková, D. Kórejská menšina v Japonsku/ Diplomová práce/
1985 Honková, D. Vietnamský mytologický systém
1985 Kozáková, D Hospodářské vztahy Japonska a ČLR v letech 1970—1983
1985 Škampová, V. Styky mezi Československem a Japonskem v oblasti hudby /Diplomová práce/
1985 Valešová, J. Ekonomické aspekty zapojení Japonska do světové kapitalistické soustavy
1985 Winkelhöferová, Z. Onomatopoie a quasi-onomatopoie v současné japonštině
1985 Zikmund, I. Problémy reformy japonského písma
1986 Grollová, I. Zdvojování v mongolštině
1986 Chmielová, L. Hirošige -Třiapadesát stanic Tókaidó
1986 Kloboučníková, D. Současná vietnamská historiografie o neokolonialismu v jižním Vietnamu v letech 1954—1975
1986 Kotačková, Š. Současná vietnamská historiografie o národně osvobozeneckém boji vietnamského lidu v letech 1945—1954
1986 Müllerová, P. Strukturální změny v ekonomice socialistického Vietnamu—člena RVHP /1975—1984/
1986 Oberfalzerová, A. Subjekt u slovesných jmen v mongolštině
1986 Polak, S. Chronologie vývoje VDR a VSR /1945—1984/ především na základě vietnamských pramenů
1986 Schellhorn, G. Sociokomunikativní procesy v Jižním Vietnamu za amer. neokolonialismu a jejich odraz v nár. vývoji hudby
1986 Šimůnková, H. Vědeckotechnický rozvoj v japonské ekonomice
1987 Beránek, J. Základní typy melodické kadence větné v současné korejštině
1987 Gruberová, I. Význam tradičních obřadů v korejské umělecké próze období Ri /Diplomová práce/
1987 Kubovská, A. Začiatky komunistického hnutia v severnej Číne a osobnosť Li Ta-čaa /Kandidátska dizertačná práca /
1987 Macháčková, J. Předpony v současné korejštině
1987 Svoboda, J. Současná politika Japonska v jihovýchodní Asii /1980—1985/
1988 Chu Won-chol Problematika vedlejších vztažných vět v češtině a jejich korejských ekvivalentů
1988 Tomášek, M. Expertní analýza právních vztahů při zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí v ČLR
1988 Yannain Maung Přímý a nepřímý objekt v mongolštině
1989 Kiecová, V. Základní tendence populačního vývoje v ČLR
1989 Polívková, L. Hlavní rysy procesu urbanizace Čínské lidové republiky v 80. letech/ Diplomová práce /
1989 Ptáčková, S. Vývojové tendence v umělecké próze spisovatelky Ting Ling
1989 Sung Feng-jün Somatické frazémy v českém a čínském jazyce
1989 Tomášek, M. Čínská právní terminologie a problémy jejího překladu
1989 Vačur, P. Proces urbanizace v ČLR: Základní tendence
1990 Labus, D. Přerušení izolace Japonska a první období styků se zahraničím
1990 Macúchová, K. Sóseki Nacume a Ógai Mori
1991 Havlicová, E. Koncept Wabi v kontextu japonské středověké estetické a nábožensko-filosofické tradice
1991 Heroldová, H. Cchaj Jüan-pchej „O vzdělávací politice“
1991 Horáková, D. Japonská politická a hospodářská terminologie
1991 Chatterjeeová, M. Osobnost básníka Qu Yuana v historickém románu Guo Moruoa
1991 Kálmánová, R. Povídková a dramatická tvorba Abe Kóbóa
1991 Naďovičová, A. Tradiční divadlo kabuki a jeho hudba
1991 Suchomel, F. Japonský vývozní porcelán z Arity na Kjúšú
1992 Chatterjeeová, M. Osobnost básníka Qu Yuana v Guo Moruoově dramatické tvorbě
1992 Jindráková, D. Vývoj kaligrafických slohů v Číně
1992 Michalík, V. Zheng Wenguang a čínská sci-fi v „novém období“ čínské literatury
1993 Andršová, L. Sličná vyprávění o západním jezeru
1993 Genovová, Z. Mongolské zákoníky / vývoj od 13. do počátku 20. století /
1993 Kapišovská, V. Mongolský hudobný nástroj yatag
1993 Krčková, M. Čínské novoroční svátky v moderní době
1993 Kváča, M. Aplikace modelové metody při výuce gramatiky moderní hovorové čínštiny
1993 Mráčová, H. Poslední vládce Li—tvůrce nového pojetí žánru cch´
1993 Song Fengyun Srovnávání somatických frazémů a idiomů v českém a čínském jazyce /Kandidátská disertační práce/
1993 Song Fengyun Srovnávání somatických frazémů a idiomů v českém a čínském jazyce—slovník
1993 Švarcová, Z. Výklad původního semiotického modelu a ukázky jeho použití na vzorku veršů z klasické japonské poezie
1993 Vojta, V. Taijiquan systém tradičního cvičení a jeho terminologie
1994 Andrš, D. Feng C´-kchajovy eseje z předválečného období
1994 Benešová, N. Ženské hnutí a postavení ženy v čínské společnosti
1994 Cziráková, D. Koň a jeho symbolika v Sü Pej-chungovom diele
1994 Horáková, D. Diamantová sútra a Sútra srdce: klíčové pojmy kánonu pradžňá páramitá
1994 Hošková, M. Chuejská pohádka
1994 Matoušovic, K. Postavení tématu v čínské z hlediska diskursní analýzy
1994 Příkop, P. Taiwanský autorYang Qingchu
1994 Uher, D. O čínských rytířích
1994 Zdichyncová, P. Tibet ve vnějších vztazích 20. století
1994 Zikmundová, V. Popis hovorového jazyka Šive
1995 Komárková, E. Změny ortografické normy v severní a jižní Koreji
1995 Mandovcová, E. Charakteristika korejských národních písní minjo / Bakalářská práce /
1995 Mezlíková, M. Lexikální charakteristika současného čínskéhopublicistického stylu
1995 Němcová, L. Lexikologické srovnání politické terminologie v severní a jižní Koreji
1995 Podhorská, V. Vybrané aspekty japonské internacionalizace
1995 Purnama, A. R. Textová surimona
1995 Wagnerová, H. Kolokační idiomy a frazémy v japonštině a jejich pojetí v japonské teorii idiomatiky a frazeologie
1996 Běhalová, B. Vietnamská společnost od konce 70. let do poloviny 90. let—její vývoj v procesu reforem
1996 Heřman, R. Tanizaki Džun´ičiró- Chvála stínu
1996 Horák, T. Buddhismus v korejské republice—jeho vývoj a současný stav
1996 Horská, J. Začiatky žurnalistiky v Číne do roku 1911
1996 Janouchová, A. Postavení ženy v Korejské republice po roce 1945 ( s ohledem na historický vývoj)
1996 Jeřábková, P. Popisná báseňs milostnou tématikou qing fu- charakteristika a vymezení žánru
1996 Pappová, M. Tengu,jamauba, kappa—tri postavy japonského folklóru
1996 Souček, R. První desetiletí politiky otevřených dveří v ČLR z hlediska přímých zahraničních investic
1996 Součková, M. Přehled vývoje urbanizace v ČLR od roku 1949
1996 Šedinová, M. Režisér Ozu Jasudžiró a jeho role v japonském filmové umění
1996 Zábranská, S. Raně buddhistické plastiky ve sbírkách Národní galerie a Náprstkova muzea
1996 Zajícová, J. Kořeny a plodyPol Potova politického experimentu
1996 Zvarová, E. Obraz vidieka vo vietnamskej poviedkovej tvorbe( 1920—1945)/ Bakalářská práce/
1997 Klíma, T. Překlad a rozbor měšťanského dramatuČikamacuMonzaemona Smrt milenců v Sonezaki
1997 Koukolík, T. Historie úřednických zkoušek v císařské Číně a osmičlenný esej………
1997 Králíková, I. Kurilské ostrovy—sporné územiemedzi Ruskom a Japonskom
1997 Maršálek, J. Odraz společenské struktury kultury Erlitou v jejím pohřebním ritu
1997 Maříková, Š. Jošimoto Bananajako příznačný jev současné japonské literaturya společnosti
1997 Nymburská , D. Vznešenost a faleš oběti—Japonské sebevražedné akce v době 2. světové války
1997 Vostrá, D. Išikawa Takuboku a Masaoka ŠikiTradiční formy v moderní japonské poezii
1998 Ciecialová, I. Japonská literatúra atomovej bomby
1998 Horáková, Š. Kim Tong-in a jeho povídková tvorba
1998 Kubátová, A. Japonský jazyk v období modernizace Japonska
1998 Lapišáková, M. Japonské slovní druhy
1998 Nesporá, P. Přejatá slova v japonštině
1998 Outlá, G. Některé aspekty japonské zahraniční politiky v poválečném období( s důrazem na devadesátá léta)
1998 Pittnerová, K. Téma lásky v poválečné japonské literatuře
1998 Vavroch, M. Korejský šaman a jeho rituály
1999 Havlíček, L. Reprezentace cizích slov v čínských textech popisujicích pražské reálie
1999 Honyšová, J. Kulturní odkazy v Tanizakiho díle- na příkladu pěti rozebíraných próz
1999 Jirsák, J.V.F. Gu Xin Shengjing wenda Poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století
1999 Kalvachová, L. Wang Shuo: Společensko—literární fenomén
1999 Kawasumi, D. Západní křesťanská kultura a japonský čajový obřad
1999 Kirkova, Z Parks and imperial huntsin the early Hanfu—Zixu fu and Shanglin fu of Sima Xiangru
1999 Loudínová, M. Stravovací návyky Japonců a jejich vliv na zdravotní stav populace
1999 Navrátilová, K. Kumano—brána do iného sveta
1999 Vildman, L. Vzájemné vztahy Korejské republiky a KLDR v letech 1972—1996 s důrazem na ekonomiku
1999 Zobalová, H. Kategorie času v japonském jazyce (Diplomová práce)
2000 Benická, J. Zápisy besied majstra Dongshan Liangjie / Disertačná práca/
2000 Heroldová, H. Chinese Science Fiction at the Beginning of the Twntieth Century
2000 Karlová, P. Změny v institucionálním uspořádání tokugawského šogunátu v první polovině osmnáctého století
2000 Korbašová, K. Nacum Sóseki—Kokoro: Pokus o nalezení klíče k nitru člověka
2000 Kubeš, Z. Zvukový systém kantonštiny a jeho využití při přejímání anglického lexika do kantonštiny—wailaici výpůjčky“
2000 Polák, P. Misijní činnost v Japonsku v letech 1549—1587
2000 Treybalová, J. „Asijské hodnoty“
2000 Vokurková, Z. Typologické srovnání čínštiny a tibetštiny
2001 Hánová, M. Čínské modely v japonské tušové malbě
2001 Línková, K. Strom v čínské literátské malbě
2001 Tirala, M. Estetika Příběhů z Ise—smělý projev vytříbeného vkusu

 

Úvod > Diplomové práce 1950-2001