Knihovna

Knihovna Ústavu Dálného východu

Celetná 20, místnost 241

Otevírací doba knihovny v zimním semestru ak. roku 2017/2018

 

Pondělí  9 – 12  (14 – 16)
Úterý  9 – 13  14 – 17
Středa  9 – 12
Čtvrtek  9 – 12  (14 – 16)
Pátek  zavřeno

 

Upozorňujeme čtenáře, že všechny požadované knihy je nutno předem objednat prostřednictvím elektronického katalogu. Většina fondu se nachází v místnostech, kde během dne probíhá výuka, a není tak možno do nich vstupovat.

V hodinách vyznačených tučným řezem (Po 14 – 16, Čt 14 – 16) je možno si pouze vyzvednout objednané knihy u paní sekretářky (zvoňte na sekretariát – místnost č. 240).

Na e-mailu libudlv@ff.cuni.cz se lze také případně dohodnout na jiném čase.

 

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK a její fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to obsahuje také řadu starších diplomových a dizertačních prací podaných před rokem 2000. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 17 000, přičemž 9097 připadá na oddělení sinologie, 3678 na oddělení japanologie, 3617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika a audiovizuální dokumenty v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           2,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             5,- Kč/hodina

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím elektronického katalogu UK zde.

Úvod > Knihovna