Knihovna

Knihovna Ústavu Dálného východu

Celetná 20, místnost 241

Otevírací doba knihovny

 

Pondělí 10:30 – 12:30 14 – 16
Úterý 10:30 – 12:30 14 – 16
Středa 10:30 – 12:30 14 – 16
Čtvrtek 10:30 – 12:30 14 – 16
Pátek zavřeno

 

Upozorňujeme, že fond knihovny je uložen i v místnostech, kde probíhá výuka a není tak možno do nich během dne vstupovat. Knihy je proto nutné předem objednat prostřednictvím elektronického katalogu a vyzvednout až po emailové výzvě.


Knihy bude od 11.3.2019 do 11.9.2019 půjčovat výhradně paní sekretářka (zvoňte na sekretariát, místnost 240). Počítejte prosím s tím, že z jiných pracovních důvodů může být ve výpůjční době nepřítomná a bude tak nutné okamžik počkat.

 

V případě dotazů či problémů pište na libudlv@ff.cuni.cz

 

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK a její fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to obsahuje také řadu starších diplomových a dizertačních prací podaných před rokem 2000. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika a audiovizuální dokumenty v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím elektronického katalogu UK

Úvod > Knihovna