Knihovna

Knihovna Ústavu Dálného východu

Celetná 20, místnost 241

Otevírací doba knihovny v září

 

Pondělí  9 – 11
Úterý  12 – 14
Středa  9 – 11
Čtvrtek  12 – 14
Pátek

 

Na e-mailu libudlv@ff.cuni.cz se lze také dohodnout na jiném čase.

Veškeré dosud provedené výpůjčky, jejichž výpůjční lhůta končí 18. září, budou automaticky posunuty až do 2. října (včetně).

 

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK a její fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to obsahuje také řadu starších diplomových a dizertačních prací podaných před rokem 2000. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 17 000, přičemž 9097 připadá na oddělení sinologie, 3678 na oddělení japanologie, 3617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika a audiovizuální dokumenty v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           2,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             5,- Kč/hodina

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím elektronického katalogu UK zde. V případě, že je publikace objednána do 7 hodiny ranní, bude připravena k vyzvednutí od 11 hodin. Objednávky zadané po 7 hodině, budou připraveny následující den.

Úvod > Knihovna