Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Rozvrhy na zimní semestr 2018/19

Poslední aktualizace 13.7.2018 1:00
Etnologie se specializací vietnamistika
Ke stažení
ÚterýStředaČtvrtek
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
 

Praktický jazyk IIa

2B PVP
Slavická 103/C

 

Obyč. a rit. Vietů

2B PVP
Slavická 103/C

 

Myšlení.DV

2B KOLEKTIV 425/C

 

Moderní dějiny VN-vybrané problémy

Lopatková, Crhák HL.B.

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
 

Úvod do dějin viet. literatury I

2B Jirková 103/C

 

Moderní texty Ia

2B Lopatková 103/C

 

Děj. antropologie I

2B Soukup 138/C

10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Gramatika viet. IIa

2B Slavická 208/C

Konzultace

Slavická209/C

 

Praktický jazyk IIa

2B PVPSlavická 208/C

 

Lingvist. antropolog.

2B Vrhel 307/C

Japonská studia
Ke stažení
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
 

Diplomový seminář

 

 

Jap. konverzace II (A)

2M LEKTOR 423/

 

Gramatika jap. I/A

1B Weber 423/C

2B

Jap. písmo II/A

Weber 423/C

 

Četba textů I/A

1B Labus 423/C

 

Japonské dějiny (A)

1B Labus 423/C

 

Japonské dějiny – seminář (A)

1B Labus 423/C

 

Japonská stylistika (A)

1M LEKTOR 208/C

 

Jap. konverzace I (A)

1M LEKTOR 208/C

7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
Bakalářský seminář

 

 

Teorie jap. jazyka A

1M Kanasugi  208/C

 

Jaz. seminář A

1M Kanasugi  208/C

 

Soudobé jap. dějiny

2M Sýkora 244/C

 

Úvod do klasické japonštiny

3B Tirala 306/C

 

Japonský film

B Tirala 425/C

Moderní japonština pro neoborové studenty I.

 

Kanasugi  208/C

 

Úvod do jap. písma

1B Sýkora 306/C

3B

Konverzace III/A

LEKTOR 103/C

 

Gramatika japonštiny III/A

3B Kanasugi  208/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
 

Japonský jazyk (A)

3B Kanasugi  423/C

 

Gramatika jap. II/A

2B Kanasugi  423/C

 

Náslech A (jap)

1B Weber 423/C

 

Písmo I/A

1B Weber 423/C

 

Japonská literatura (A)

2B Tirala 423/C

 

Jap. lit. seminář (A)

2B Tirala 423/C

 

Dějiny jap. jazyka

1M Tirala 244/C

 

Četba v trávovém písmu

M Tirala 244/C

 

Jap. překladat. cv. (A)

3B Labus 208/C

 

Japonský starověk a středověk

1M Labus 244/C

 

Historický seminář

1M Labus 244/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Četba textů II/A

2B Kanasugi  208/C

 

Komondžo njúmon

M Sýkora 244/C

 

Jap. společnost (A)

2B Sýkora 049/C

 

Jap. společnost seminář (A)

2B Sýkora 208/C

a href=“https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=AJP500082″>

Mod. jap. literatura

2M Weber 244/C

 

Liter. Seminář

2M Weber 244/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
 

Konverzace I/A

1B LEKTOR 423/C

 

Konverzace II /A

2B LEKTOR 423/C

 

Jap. stylistika A (sakubun)

3B LEKTOR 423/C

Koreanistika
Ke stažení
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Lexikologie kor.

3B Mazaná 103/C

 

Prakt. jaz.cvičení III

3B Jung 103/C

 

Audioorální cvičení

2B Jung 103/C

 

Prakt. jaz. cvičení II

2B Jung 103/C

 

Neobor. korejština I

Blažíčková 425/C

Vývoj kor. jazyka I

 

1M Mazaná 242/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Četba kor. textů

2B Šamánková 103/C

 

Neoborová kor. III

Šamánková 423/C

 

MDV

1B kolektiv 425/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Interpret.dějin I

1+2B Löwensteinová 242/C

Metodologie literatury II/Kánon a vypravěč
1+2M/2+3B Löwensteinová
 

Četba lit. txt.

3B Löwensteinová 103/C

 

Bakalářský seminář

3B Löwensteinová 103/C

 

Prakt. jaz. cvič. I

1B Blažíčková 208/C

 

Prakt. jaz. cvič. II

2B Blažíčková 208/C

 

Teoretická gramatika korejštiny

1+2M Horák 242/C

 

Četba publ. textů

 

3B Horák 103/C

 

Interpretace odborných textů

1+2M Horák 242/C

12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
 

Gram. kor. jaz. II

2B Horák 103/C

 

Literatura I

 

B Löwensteinová103/C

 

Gram. kor. jaz. I

1B Horák 103/C

 

Úvod do studia jazyka

1B Horák103/C

Neoborová kor. VI
Zemánek 242/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Úvod do koreanistiky

1B Zemánek 103/C


Překl. a tlum průprava I
+
III
1+2M Jung 242/C
 

Stylizace mluveného projevu I

1+2M Jung 242/C

 

Metodologie nábožen. a filosofie

1+2M Zemánek 242/C

 

Prakt. jaz. cvič. III

3B Jung 242/C

 

Četba znak. textů

2B Zemánek 103/C

 

Dějiny Koreje I

B Popa 103/C

 

Prakt. jaz. cvič. I

1B Jung 103/C

Sinologie
Ke stažení
V závorkách jsou odkazy na alternativní verze předmětu pro dvouobor, studenty zapsané do roku 2015 nebo naopak od roku 2016.
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05
 

Praktická čínština 1

(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

 

Praktický jazyk III

(PČ 5 od 2016)

3B Kuo 243/C

Seminář k poznávání přírody

 

(do 2015)
B Hudeček 118/C

Kapitoly ze starších dějin Číny

 

M Hudeček/Hrubý 118/C

Dějiny a kultura Barmy

 

Bečková /C

Barmština I

 

Bečková /C

 

Dějiny Číny II

(DČ III od 2016)
B Hudeček HL.B.

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
Moderní čínština I

 

1M Masárová 243/C

Gramatika čínštiny

 

(Dvouobor)
1B Škrabal 423/C

Čínské písmo I

 

(Dvouobor)
1B Škrabal 423/C

Myšlení Dálného východu

 

(do 2015)

Čínská filozofie

 

B Maršálek a kol. 425/C

 

Klasický čínský jazyk III

(KČ II do 2015)
3B Zádrapa 208/C

Klasický čínský jazyk I

 

2B Maršálek 427/C

Četba klasických čínských textů I

 

1M Škrabal 423/C

 

Praktická čínština 3

(PČ II do 2015)
2B Kuo 243/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
Bakalářský seminář

 

B Hudeček 118/C

 

Úvod do studia sinologie

(do 2015
1B Lomová/Hudeček 118/C

Úvod do fonetiky čín.

 

(Dvouobor)
1B Zádr/Škr 243/C

 

Moderní čínské texty II

(MT III od 2016)
3B Hudeček 118/C

Mod. čínština pro neob. studenty II

 

Andrš 049 /C

 

Praktický jazyk III

(PČ 5 od 2016)
3B Kuo 243/C

Dějiny čín. jazyka

 

B Zádrapa 243/C

Klasická čínština pro neoborové studenty I

 

Maršálek 425/C

Mod. čínské texty I

 

(Dvouobor)
2B Andrš 208/C

Nejstarší náboženské představy v Číně

(do 2015)
B Maršálek 208/C

8.20
-9.05
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
 

Problémy jazykovědy
moderní čínštiny

M Škrabal 306/C

 

Gramatika čínštiny

 

1B Škrabal 306/C

 

Kulturní dějiny Taiwanu

 

M Dluhošová 118/C

 

Dějiny čín. lit. I

(do 2015, dvouobor)
B Andrš 105/C

 

Překladatelská propedeutika (čínština)

(od 2016)
3B Andrš 423/C

 

Klasický čínský jazyk II

 

3B Zádrapa 423/C

Teoret. gramatika čínštiny I

 

(Dvouobor)
2B Zádrapa 423/C

Klasický čínský jazyk I

 

2B Maršálek 423/C

Praktická čínština 1

 

(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

 

Moderní čínština I

 

1M Masárová 243/C

 

Thajština I

Pattarawan 103/C

 

Thajština II

Pattarawan 103/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
Praktický jazyk III

 

(PČ 5 od 2016)3B Kuo 243/C

 

Praktická čínština 3

(PČ II do 2015)

2B Kuo 243/C

Literární seminář
– moderní čínská próza

 

(do 2015)
B Andrš 306/C

Moderní čínský esej

 

M Andrš 425/C

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Kurzy otevírané v ak. roce 2017/18:

Moderní čínština pro neoborové studenty II


Andrš 049/C
Čtvrtek 15:50-17:20

Klasická čínština pro neoborové studenty I


Maršálek 425/C
Čtvrtek 12:30-14:00

Moderní japonština pro neoborové studenty I


Kanasugi 208/C
Úterý 7:30-9:00

Korejština pro neoborové studenty I


Blažičková 425/C
Pondělí 9:10-10:50

Myšlení Dálného východu


Maršálek a kol. 425/C
Úterý 15:50-17:20

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v ZS 2018/2019 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Thajština I (ATJ100159) a Thajština II (ATJ100179). Jedná se o začátečnické či v případě Thajštiny II mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Dále pro zájemce o jihovýchodní Asii doporučujeme kurz Dějiny a kultura Barmy (ATJ100216) v pondělí 15:50-17:20.

Více…

Doporučené předměty jiných oborů

 

Úvod > Studium > Rozvrhy