Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Rozvrhy na letní semestr 2018/19

Poslední aktualizace 4.2.2019 12:00
Etnologie se specializací vietnamistika
Ke stažení
ÚterýStředaČtvrtek
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Praktický jazyk IIb


2B PVP
Slavická 103/C

Moderní texty Ib


2B Nováková 103/C

Myšlení.DV


2B KOLEKTIV 425/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Úvod do dějin viet. literatury II


2B Lopatková 103/C

Děj. antropologie II


2B Soukup 138/C

10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Gramatika viet. IIb


2B Slavická 242/C

Konzultace

Slavická209/C

Praktický jazyk IIb


2B PVPSlavická 208/C

Teorie a metody etnologie


2B Vrhel 306/C

Japonská studia
Ke stažení
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Diplomový seminář

Jap. konverzace II (B)


2M Kawashima 423/C

Gramatika jap. I/B


1B Weber 423/C

Jap. písmo II/B


2B Weber 103/C

Četba jap. textů I/B


1B Labus 423/C

Japonské dějiny (B)


1B Labus 423/C

Japonské dějiny –
seminář (B)


1B Labus 423/C

Japonská stylistika (B)


1M Kawashima 208/C

Japonská konverzace I /B


1M Kawashima 208/C

7.30-9.00 9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Paralelní korpus


Kanasugi 244/C

 Japonské reálie


AJP100138
1B Sýkora 423/C

Konverzace III/B


3B Kawashima 306/C

Japonské myšlení


2M Sýkora 244/C

Japonské myšlení – seminář


2M Sýkora 244/C

Klasická jap. literatura


2M Tirala 244/C

Seminář klasické literatury


2M Tirala 244/C

Bakalářský seminář

Teorie jap. jazyka B


1M Kanasugi 208/C

Jaz. seminář B


1M Kanasugi 208/C

Gramatika japonštiny III/B


3B Kanasugi 208/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Japonský jazyk (B)


3B Kanasugi 423/C

Gramatika jap. II/B


2B Kanasugi 423/C

Jap. tlum. cv.


3B Labus 423/C

Četba jap. klas. textů


3B Tirala 423/C

Japonská literatura (B)


2B Weber  423/C

Jap. lit. seminář (B)


2B Weber 423/C

Četba klasických textů


1M Tirala 244/C

Kinsei to čúsei no kuzušidži (Tráv. písm.)
M Tirala 244/C

Moderní dějiny Japonska


1M Labus 244/C

Seminář k mod. dějinám


1M Labus 244/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Četba jap. textů II/B


2B Kanasugi 208/C

 Úvod do jap. jazyka


1B Kanasugi 103/C

Jap. společnost (B)


2B Sýkora 425/C

Jap. společnost seminář (B)


2B Sýkora 244/C

Náslech B (jap)


1B Weber423/C

Japonské písmo I/B


1B Weber 423/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05

Japonská konverzace II /B


1M Kawashima 423/C

Japonská konverzace I/B


1B Kawashima 423/C

Jap. stylistika B (sakubun)


3B Kawashima 423/C

Koreanistika
Ke stažení
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Lexikologie korejštiny


3B Mazaná 103/C

Prakt. jaz.cvičení III


3B Jung 208/C

Audioorální cvičení


2B Jung 103/C

Prakt. jaz. cvičení II

2B Jung 208/C

Úvod do studia KLDR


B Chlada 103?/C

Vývoj korejského jazyka II


1M Mazaná 242/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Četba korejských textů


2B Šamánková 103/C

Myšlení Dálného východu


B Kolektiv 425/C

10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Dějiny Koreje I


B Löwensteinová 208/C

Korejská literatura I


B Löwensteinová 208/C

Gramatika korejského jazyka II


2B Horák 103/C

Gramatika korejského jazyka I


1B Horák 103/C

Současná Korea


B Kubík 103/C

Diplomový seminář

2
2M Horák 242/C

Sinologie
Ke stažení
V závorkách jsou odkazy na alternativní verze předmětu pro dvouobor, studenty zapsané do roku 2015 nebo naopak od roku 2016.
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek

B Hudeček 301/P

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktická čínština 2


(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

Praktický jazyk III


(PČ 6 od 2016)
3B Kuo 243/C

Moderní čínština I


1M Masárová 103/C

Barmština II


Bečková 103/C

Moderní věda v Číně a Japonsku

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Gramatika čínštiny


(Dvouobor)
1B Vařil 423/C

Promítání taiwanských filmů

Kuo 425/C
21.3., 4.4., 25.4., 9.5.

Překladatelská propedeutika (čínština)

(od 2016)
3B Andrš 423/C

Klasický čínský jazyk II


(KČ4 od 2016)
3B Zádrapa 208/C

Teoret. gramatika čínštiny II


2B Zádrapa 423/C

Klasický čínský jazyk II


2B Maršálek 423/C

Praktická čínština 4


(PČII do 2015)
2B Kuo 243/C

Prameny a historiografie


M Hudeček 118/C

Thajština I


Pattarawan 103/C

Thajština II


Pattarawan 103/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Praktický jazyk III


(PČ 6 od 2016)
3B Kuo 243/C

Praktická čínština 2


(Dvouobor)
1B Kuo 243/C

Dějiny čín. lit. II


(DČL I do 2015, dvouobor)
B Andrš 425/C

Čínská literatura
mezi tradicí a moderností


M Lomová 118/C

Kurzy jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2018/19:

7.30-9.00 9.10-10.40 10.50-12.20 12.30-14.00 14.10-15.40 15.50-17.20 17.30-19.00
Pondělí

Barmština II


Bečková 103/C

Úterý

Myšlení Dálného východu


Kolektiv 425/C

Středa

Japonština I


Kanasugi 208/C

Klasická čínština I


Maršálek 208/C

Barmština I


Bečková 103/C

Čtvrtek

Thajština I


Pattarawan 103/C

Thajština II


Pattarawan 103/C

Moderní čínština II


Andrš 103/C

Pátek

Korejština VI


Zemánek 242/C

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v LS 2017/2018 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Bramština II(ATJ100219), Thajština I (ATJ100159) a Thajština II (ATJ100179). Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Úvod > Studium > Rozvrhy