Rozvrhy

Předměty pro studenty ÚDLV

Předběžné rozvrhy na zimní semestr 2017/18

Poslední aktualizace 16.8.2017 14:00

Etnologie se specializací vietnamistika

Japonská studia

Koreanistika

Sinologie

Kurzy dálněvýchodních jazyků a reálií pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky, např. Myšlení Dálného východu. Kurzy otevírané v ak. roce 2017/18 budou upřesněny v polovině září 2017.

Myšlení Dálného východu

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na ÚDLV pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v ZS 2017/2018 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Thajština I (ATJ100159) a Thajština II (ATJ100179). Jedná se o začátečnické či v případě Thajštiny II mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Úvod > Studium > Rozvrhy