Zahraniční výměny

Studenti mají řadu možností strávit část studia na intenzivním jazykovém kurzu v Číně nebo na Taiwanu. Kromě toho ústav rozvíjí spolupráci s dalšími pracovišti zejména v Evropě v rámci Erasmu, mezivládních i meziuniverzitních dohod.

ERASMUS

kontaktní osoby:

Dušan Andrš dusan.andrs@ff.cuni.cz

Seznam platných Erasmus bilaterálních smluv ÚDLV

Název Kód Platnost do
Universität Leipzig D LEIPZIG01
Ca‘ Foscari University of Venice I VENEZIA01 2020/21

 

CEEPUS

 

Mezivládní dohody

Viz univerzitní stránka http://www.cuni.cz/UK-40.html a

stránka Zahraničního oddělení FF UK http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Univerzitní dohody

Meziuniverzitní smlouvy s participací FF:

Zdroj: http://www.cuni.cz/UK-1608.html

Čína

Peking University
Renmin University of China, Peking

Taiwan

Taiwan National University
Tamkang University
National Chengchi University

Fakultní dohody

Soochow University, School of Humanities
East China Normal University, Shanghai

Úvod > Studium > Zahraniční výměny