Závěrečné zkoušky

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

Obory zajišťované ÚDLV vyžadují splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává elektronicky do SISu a nově pouze v jednom výtisku v kroužkové vazbě na ÚDLV (viz Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů ústavu.

V roce 2018 konkrétně platí (*tento termín nemusí být vypsán):

Termín státní zkoušky (obhajoby) Termín přihlášky
(interní kontrola
stud. povinností)
Uzavření indexu Odevzdání práce
před obhajobou do SISu / vytištěná do ÚDLV
29. 1.  – 2. 2.2018 15.12.2017  (Bc)
8.12.2017 (NMgr)
17.1. (Bc)
10.1. (NMgr)
29.12.2017 / 2.1.2018
*21. 5. – 1. 6. 2018 16.4.2018 10.5.2018 21.4. / 23.4.2018
11. 6. – 22. 6. 2018 9.5.2018 30.5.2018 11.5. / 14.5.2018
3. 9. – 7. 9. 12.7.2018
(29.6.2018)
17.8. (Bc)
22.8. (NMgr)
30.6. / 2.7.2018

Podmínky a seznamy otázek

Etnologie se specializací vietnamistika – Bc.

Japonská studia – Bc., NMgr.

Koreanistika – Bc., NMgr.

Sinologie – Bc., NMgr.

Požadavky na závěrečné práce

Sinologie

Nejbližší termíny zkoušek

Etnologie/vietnamistika Japonská studia Koreanistika Sinologie
18.6.2018 (Bzk)

Kolokvia závěrečných prací

Sinologie: další kolokvium bude 15.6.2018 v 9:30. Zájemci se hlásí Jiřímu Hudečkovi.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky