Závěrečné zkoušky

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

Obory zajišťované ÚDLV vyžadují splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává elektronicky do SISu a nově pouze v jednom výtisku v kroužkové vazbě na ÚDLV (viz Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů ústavu.

V roce 2018/19 konkrétně platí (*tento termín nemusí být vypsán):

Termín státní zkoušky (obhajoby) Termín přihlášky
(interní kontrola
stud. povinností)
Uzavření indexu Odevzdání práce
před obhajobou do SISu / vytištěná do ÚDLV
28. 1.  – 1. 2.2019 14.12.2018  (Bc)
7.12.2017 (NMgr)
14.1.2019 (Bc)
7.1.2019 (NMgr)
28.12.2018 / 2.1.2019
*20.5. – 31.5.2019 15.4.2019 9.5.2019 20.4. / 22.4.2019
10. 6. – 21.6.2019 9.5.2019 29.5.2019 10.5. / 13.5.2019
2. 9. – 11.9.2019 11.7.2019
(28.6.2019)
16.8. (Bc)
21.8. (NMgr)
30.6. / 1.7.2019

Podmínky a seznamy otázek

Etnologie se specializací vietnamistika – Bc.

Japonská studia – Bc., NMgr.

Koreanistika – Bc., NMgr.

Sinologie – Bc., NMgr.

Požadavky na závěrečné práce

Sinologie

Nejbližší termíny zkoušek

Etnologie/vietnamistika Japonská studia Koreanistika Sinologie
18.6.2018 (Bzk)

Kolokvia závěrečných prací

Sinologie: další kolokvium bude v týdnu 17.-21.12.2019. Zájemci se hlásí Jiřímu Hudečkovi.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky