Přijímací řízení

Obecné zásady přijímacího řízení na FF UK

V roce 2018/19 budou vytvořeny nové studijní programy v rámci institucionální akreditace Univerzity Karlovy. Přijímací řízení do těchto nových programů na rok 2019/2020 bude vyhlášeno v průběhu zimy. Podle návrhů, které čekají na finální schválení Radou pro vnitřní hodnocení univerzity, vznikne nový studijní program Asijská studia, zajišťovaný ve spolupráci s Ústavem jižní a centrální Asie, ve kterém budou mj. specializace japonská studia, koreanistika a vietnamistika. Přijímací řízení do těchto specializací bude probíhat odděleně obdobným způsobem jako v uplynulých letech do samostatných oborů.

Sinologie bude nabízena v samostatném studijním programu.

Aktuální informace a pravděpodobný termín vyhlášení přijímacího řízení naleznete na stránkách Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. (zde Navazující magisterské studium)

Bakalářské studium

Etnologie se specializací vietnamistika (vietnamistika v programu Asijská studia)

Nebude otevřena v roce 2019/2020.

Japanologie (v programu Asijská studia)

Koreanistika (v programu Asijská studia)

Sinologie (samostatný program)

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

Hodiny pro veřejnost:

Magisterské studium

Japonská studia (v programu Asijská studia)

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Koreanistika (v programu Asijská studia)

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Sinologie (samostatný program)

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

Hodiny pro veřejnost:

Doktorské studium

Úvod > Přijímací řízení