Přijímací řízení

Obecné zásady přijímacího řízení na FF UK

Aktualizace: Nové akreditace byly schváleny 20. 2. 2019, přijímací řízení proběhnou v řádném termínu v červnu 2019.

V roce 2019/20 budou vytvořeny nové studijní programy v rámci institucionální akreditace Univerzity Karlovy. Přijímací řízení do těchto nových programů na rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu v první polovině června 2019. Uzávěrka přihlášek je posunuta na 15. 4. 2019.  Nově otevíráme studijní program Asijská studia, zajišťovaný ve spolupráci s Ústavem jižní a centrální Asie, ve kterém budou mj. specializace japonská studia, koreanistika a vietnamistika (není otevírána v roce 2019/20). Přijímací řízení do těchto specializací bude probíhat odděleně obdobným způsobem jako v uplynulých letech do samostatných oborů.

Sinologie bude nadále nabízena v samostatném studijním programu.

Aktuální informace naleznete na stránkách Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. (zde Navazující magisterské studium)

Bakalářské studium

Etnologie se specializací vietnamistika (vietnamistika v programu Asijská studia)

Otevírá se jednou za dva roky. Nebude otevřena v roce 2019/2020.

Japanologie (v programu Asijská studia)

Koreanistika (v programu Asijská studia)

Sinologie (samostatný program)

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

Hodiny pro veřejnost:

Magisterské studium

Japonská studia (v programu Asijská studia)

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Koreanistika (v programu Asijská studia)

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Sinologie (samostatný program)

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

Hodiny pro veřejnost:

Doktorské studium

Úvod > Přijímací řízení