Přijímací řízení

Obecné zásady přijímacího řízení na FF UK

Podmínky přijímacího řízení v pro rok 2016/17:

Bakalářské studium

Etnologie se specializací vietnamistika

Otevírá se jednou za 2 roky, počet přijatých: max. 15 studentů

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Japonská studia

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Koreanistika

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Sinologie

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Magisterské studium

Japonská studia

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Koreanistika

Otevírá se každoročně, počet přijatých:

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Sinologie

Otevírá se každoročně, počet přijatých: max. 17 studentů

Garant:

Hodiny pro veřejnost:

Doktorské studium

Úvod > Přijímací řízení