Etnologie se specializací vietnamistika

Upozorňujeme uchazeče, že v akademickém roce 2019/2020 se obor neotvírá

Etnologie se specializací vietnamistika je unikátní obor, který je v ČR možné studovat pouze na FF UK.

Realizuje se formou tříletého prezenčního bakalářského studia.
Vedle znalosti vietnamského jazyka,  historie a literatury studenti získají základní přehled o etnologické a kulturně-historické problematice v oblasti Vietnamu a částečně celé Indočíny, a to včetně obecného etnologického základu. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka (na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce) mohou pak absolventi mj. samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě a v  komunitním tlumočení.

Proč studovat vietnamistiku?

  • je to jeden z orientalistických oborů, které u nás mají dlouhou tradici a studentům dávají možnost porozumět exotickému světu Východní a Jihovýchodní Asie
  • etnologická složka vytváří předpoklady pro kompetentní komparativní studium kultur, v němž je pak možné pokračovat i na magisterské úrovni
  • poskytuje příležitost naučit se krásný asijský jazyk, jímž můžete běžně konverzovat i v Čechách
  • vzhledem k početné vietnamské menšině v ČR je zde společenská potřeba osob, které a) ovládají vietnamštinu, b) mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu, c) disponují přesahem do jiné vědní oblasti (etnologie)
  • program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro plnohodnotné studium rodilých mluvčích

Co je třeba umět k přijímačkám?

  • znalost vietnamštiny se u přijímací zkoušky nevyžaduje
  • podrobné informace o přijímacím řízení viz zde
  • vzorový test viz zde
  • vzorový test z anglického jazyka viz zde

Na koho se obrátit? (další informace, konzultace)

 

Úvod > Přijímací řízení > Etnologie se specializací vietnamistika