Historie

Počátky studia Dálného východu na FF UK sahají do konce 19. století, kdy zde působil orientalista Rudolf Dvořák (1860–1920), který vedle dalších oborů také vynikl jako sinolog. Naše obory se postupně etablovaly až po 2. světové válce: 1945 sinologie, 1947 japanologie, 1950 koreanistika, 1961 vietnamistika. V 60. letech se přední představitelé těchto oborů prosadili mezinárodně a se jménem Jaroslava Průška (1906–1980) je spojen vznik specifické Pražské školy, která metodologicky obohatila zejména studium moderní čínské literatury a kultury v perspektivě transformace bohaté východoasijské kulturní tradice po setkání se Západem.

Dnešní Ústav Dálného východu vznikl v roce 1993 z původního oddělení Dálného východu Katedry věd o zemích Asie a Afriky. Od 90. let se významně rozvíjí, bakalářské a magisterské obory se otevírají zpravidla každý rok. Téměř všichni současní členové ÚDLV zde začali pracovat až po roce 1989, řada absolventů ÚDLV z této doby vede dálněvýchodní obory na dalších univerzitách a výzkumných institucích v ČR a na Slovensku.

Odkazy

Filipský, Jan a kol. (1999). Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, ISBN 80-85983-59-1.

Gálik, Marián (2010). „Preliminary Remarks on Prague School of Sinology I„, Asian and African Studies 19 (2): 197-219.

——- (2011). „Preliminary Remarks on Prague School of Sinology II„, Asian and African Studies 20 (1): 95-113.

Pucek, Vladimír (2015). Dějiny koreanistikyPraha: Seminář koreanistiky, Ústav Dálného východu. ISBN 80-260-7880-7.

Strašáková, Mária (2014). „Vietnamistika v Čechách aneb vietnamské vábení„. Přednáška z cyklu Přednášky z University Karlovy, 13.1.2014.

Úvod > ÚDLV > Historie