Související instituce

Ústav Dálného Východu je personálně propojen s dalšími institucemi na Univerzitě Karlově:

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace

Od roku1997 podporuje akademickou výměnu, návštěvy význačných sinologů z USA, Evropy i Číny. Pořádá nepravidelný Sinologický seminář a intenzivní krátkodobé kurzy na speciální témata vedená předními světovými odborníky. Jakožto celoevropská centrála Chiang Ching-kuovy nadace administruje udělování výzkumných grantů evropským badatelům (jejich výběr zajišťuje mezinárodní vědecká rada). Finančně podporuje vydávání převážně českojazyčných publikací o Číně a překladů čínské literatury.

King Sejong Institute Praha

Byl založen v roce 2013 jako jedno ze 113 center globální sítě financované vládou Korejské republiky. Hlavní aktivitou české pobočky je výuka korejského jazyka a korejské kultury a také příprava různých kulturních aktivit, přispívajících k rozvoji dobrých česko-korejských vztahů a k budování vzájemného porozumění.

 

Úvod > ÚDLV > Související instituce