Barbora Jirková

Barbora Jirková vystudovala bakalářský obor Etnologie se specializací vietnamistika a ve studiu vietnamské kultury pokračovala během navazujícího magisterského studia Etnologie. V průběhu studií absolvovala několik studijních pobytů na Hanojské národní univerzitě a výzkumnou stáž na École Pratique des Hautes Études v Paříži.

V rámci doktorského studia se věnuje problematice vietnamských náboženských představ v prekoloniálním Vietnamu a vztahu elitní a lidové kultury. V současnosti je asistentkou na Ústavu Dálného východu.

Mgr. Barbora Jirková

Adresa

Ústav Dálného východu
Celetná 20
Místnost č. 209

Publikace

  • JIRKOVÁ, B. (rev.). Taylor, K. W.: A History of the Vietnamese. Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013, 696 s., ISBN 978-0-521-69915-0. In Nový Orient: Odborný čtvrtletník Orientálního Ústavu AV ČR, No. 4, 2014, vol. 69, s. 71-72. ISSN 0029-5302.
  • JIRKOVÁ, B.: Kult hory Đồng Cổ – od nadpřirozeného ochránce panovníka k pokleslé pověře, in Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času, Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 39-44. ISBN 978-80-261-0330-1.
  • JIRKOVÁ, B.: Spiritualita Vietnamců u nás, in Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně. No. 1, 2012, vol. 15, s. 19-21. ISSN 1212-1371.
  • KUŠNIRÁKOVÁ T., JIRKOVÁ, B. (2011): Druhé dějství českého konzulátu v Hanoji – ticho a klid : Czech Embassy in Hanoi, Part 2 – Peace and Quiet. Migraceonline.cz [online], [03-15-2011].

  Granty:

  Spoluřašitelka projektu „Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus“ (hlavní řešitel Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., doba trvání 2017-2019)

  Další činnost:

  Výuka českého jazyka pro vietnamské mluvči v Integračním centru Praha.

  Úvod > ÚDLV > Struktura a lidé > Barbora Jirková