Marta Lopatková

Marta Lopatková vystudovala bakalářský obor Etnologie se specializací na vietnamistiku a dále navazující magisterský program Etnlogie na FFUK. Během studia byla několikanásobnou stipendistkou na ústavu vietnamistiky a vietnamského jazyka a ústavu religionistiky na Národní Univerzitě v Hanoji (Đại học Quốc gia Hà Nội).

V současnosti je asistentkou na ústavu Dálného východu a studentkou doktorského programu Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FFUK. Ve své práci se věnuje zejména kultuře, společnosti a dějinám v koloniálním Vietnamu s akcentem na gender a problematiku modernity.

Kromě období koloniálního Vietnamu se dlouhodobě věnuje studiu migrace a vietnamské komunity na území České republiky.

 

Marta Lopatková je zapojena v následujících projektech:

    • Project KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges) – http://knots.univie.ac.at https://www.facebook.com/KNOTShighereducation/
    • projekt realizovaný na Sociologickém ústavu AV ČR „Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice“, financovaný Grantovou agenturou České republiky, 2017-2019 http://www.soc.cas.cz/projekt/modely-pece-strategie-sladovani-prace-rodiny-u-migrantu-v-ceske-republice

 

Mgr. Marta Lopatková

Publikace

     

    Úvod > ÚDLV > Struktura a lidé > Marta Lopatková