Ondřej Škrabal

Mgr. Ondřej Škrabal

Adresa

Ústav Dálného východu
Celetná 20
Místnost č. 239C

Na Ústavu Dálného východu FF UK působím od roku 2015 a vedu základní kurz moderní čínštiny a kurzy zaměřené na čínskou jazykovědu a paleografii.

Ve své vědecké činnosti se specializuji na nově objevné texty období Shang a Zhou (13.-3. st. př. n. l.) se zaměřením na epigrafické artefakty a jejich performativní funkci. Věnuji se také problematice technologie produkce nápisů na bronzech a otázce jejich kompozice, v obecnější rovině mě zajímá formulaický jazyk, kultura psaní a pragmatika psaného textu. Mezi oblasti mého zájmu patří dále písně, rituál a náboženské představy v čínském starověku, starověké čínské rukopisy a čínská paleografie a jazykověda.

V současnosti dopisuji dizertační práci při Katedře dějin Pekingské univerzity, ve které se zabývám vývojem pragmatické funkce nápisů na starověkých rituálních bronzových nádobách a souvisejícími společensko-historickými otázkami.

CV

Konzultační hodiny: čt 12:30-14:00 (239/C)

Publications

    • Shí Ānruì 石安瑞 (=Škrabal, O.): Jièshào Bùlāgé Guójiā Měishùguǎn suǒcáng jǐ jiàn Shāng Zhōu shíqī yǒu míng tóngqì 介紹布拉格國家美術館所藏幾件商周時期有銘銅器 [Introducing Several Inscribed Shang and Zhou Period Bronzes from the Collection of the National Gallery in Prague]. Qīngtóngqì yǔ jīnwén 青銅器與金文 [Bronzes and Inscriptions], 2018, č. • no. 2, [forthcoming].
    • Shí Ānruì 石安瑞 (=Škrabal, O.): Yóu tóngqì míngwén de biānzuǎn jiǎodù kàn Xī Zhōu jīnwén zhōng ‘bài shǒu qǐ shǒu’ de xìngzhì 由銅器銘文的編纂角度看西周金文中“拜手稽首”的性質 [The Nature of the Phrase ‘bai shou qi shou’ as Seen through the Perspective of Composition of Western Zhou Bronze Inscriptions]. Qīngtóngqì yǔ jīnwén 青銅器與金文 [Bronzes and Inscriptions], 2017, č. • no. 1, s. • p. 541–559.
    • Shí Ānruì 石安瑞 (=Škrabal, O.): Xī Zhōu jīnwén zhōng de xiǎochén jíqí zhíwù yǎnbiàn 西周金文中的小臣及其職務演變 [On the Development of Role and Status of ‘Minor Servitors’ during the Western Zhou Period as Seen through the Bronze Inscriptions]. Běidà shǐxué 北大史學 [Clio at Beida], 2016, č. • no. 20, s. • p. 1–23. ISBN 978-7-301-27958-8.
    • Škrabal, O.: Nově objevený rukopis Xìnián a jeho význam pro studium nejstarších čínských dějin [Newly Discovered Manuscript Xìnián and Its Significance for the Study of Early Chinese History]. Nový Orient, 2014, č. • no. 3, s. • p. 10–29. ISSN 0029-5302.
    Úvod > ÚDLV > Struktura a lidé > Ondřej Škrabal