Ondřej Škrabal

Mgr. Ondřej Škrabal

Adresa

Ústav Dálného východu
Celetná 20
Místnost č. 239C

Ondřej Škrabal absolvoval bakalářské a magisterské studium sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v současnosti dokončuje doktorské studium na Katedře dějin Pekingské univerzity. Během studia absolvoval stáže na Beijing Normal University (2007-2008), Hunan University (2010) a University of Chicago (2014-2015). Na Ústavu Dálného východu FF UK působí jako asistent od roku 2015, vede základní modul moderní čínštiny a přednáší o jazykovědě moderní čínštiny, čínském písmu a čínské paleografii.

Ve své vědecké činnosti se specializuje na nově objevné texty období Shang a Zhou (13.-3. st. př. n. l.) se zaměřením na epigrafické artefakty, jejich performativní funkci a technologii jejich výroby. V dizertační práci rekonstruuje vývoj pragmatické funkce nápisů na starověkých rituálních nádobách a řeší proměnu společenského a náboženského rozměru jejich použití. Je spoluřešitelem grantu „Ethnic Identity and the Use of Bronze Vessels in Western Zhou Aristocratic Burials“ podporovaného National Social Science Fund of China (Grant no. 17CZS005, 2017-2020). Působí jako pomocný redaktor periodika „Bronzes and Inscriptions“ vydávaného Peking University Excavated Manuscript Research Center.

Podrobný životopis

Konzultační hodiny: během letního semestru 2019 absolvuji výzkumnou stáž v Centre for the Study of Manuscript Cultures na Hamburské univerzitě. V případě potřeby mne prosím kontaktujte e-mailem.

Schedule

Publikace

  • Škrabal O.: Fejkové čínské umění brázdí moravská muzea - za peníze daňových poplatníků. Nový Orient, 2018, č. • no. 73, s. • p. 60-70. ISSN 0029-5302.
  • Škrabal O.: Starověké čínské bronzy s nápisy ve sbírkách Národní galerie v Praze. In Peking University E.: Qīngtóngqì yǔ jīnwén 青銅器與金文, vol. 2. Shanghai, Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社, 2018, s. • p. 452-468. ISBN 978-7-5325-9046-9.
  • Škrabal O.: Interpretace fráze "skláním se a biju hlavou o zem" ze západozhouské epigrafie z perspektivy kompozice nápisů na bronzech. In Peking University E.: Qīngtóngqì yǔ jīnwén 青銅器與金文, vol. 1. Shanghai, Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社, 2017, s. • p. 541-559. ISBN 978-7-5325-8365-2.
  • Škrabal O.: Vývoj postavení "malých služebníků" ve světle nápisů na západozhouských bronzech. In Peking University D.: Beida Shixue 北大史学. Beijing, Peking University Press 北京大学出版社, 2016, s. • p. 1-23. ISBN 978-7-301-27958-8.

 

 

Úvod > ÚDLV > Struktura a lidé > Ondřej Škrabal