Doktorské studium

  1. Obory studia a podmínky přijímacího řízení
  2. Seznam doktorandů
  3. Doktorské semináře

Obory studia a podmínky přijímacího řízení

Seznam doktorandů

Emailové adresy jsou uváděny bez znaku @

Jméno Obor Mail Název práce Školitel
Mgr. Barbora Jirková [XDAA]  bara.jirkova gmail.com Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu – pohled zdola Maršálek
Mgr. Anastasiya Klimeshova [XDAA] zharkova1983 gmail.com Džidži senrjú jako realistické zrcadlo nálady současné japonské společnosti Sýkora
Mgr. Anna Křivánková [XDAA] anna.krivankova gmail.com Obraz ženy v japonské populární kultuře. Sýkora
Mgr. Václav Laifr [XDAA] laifr email.cz Historici čínské astronomie dvou dějinných epoch – Zhu Wenxin (1883 – 1939) a Xi Zezong (1927 – 2008): rozdílné podmínky a koncepce, interakce se zahraničím a vztah jejich díla k budování a modernizaci národa a státu Hudeček
Mgr. Marta Lopatková [XDAA]  marta.lopatkova ff.cuni.cz Tradice na cestě k modernitě – Đông Dương tập chí, Nguyễn Văn Vĩnh a ženy Strašáková
(Metr. univ. Praha)
Mgr. David Machek [XDAA] davidmachek atlas.cz Filosofie Zhuangzia a Mencia – styčné body. Lomová
Mgr. Klára Netíková [XDAA] klaranetikova yahoo.com Sebeobětování na sklonku císařství – vztah člověka a společnosti, kontrast individuálního svobodného života a života podřízeného budoucí společnosti a státu Hudeček
Mgr. Kristýna Vojtíšková [XDAA] kr.vojtiskova gmail.com Čas, prostor a etika Wacudži Tecuróa Sýkora
Mgr. Jan Vrhovski [XDAA] Jan.Vrhovski ff.cuni.cz Vzory myšlenek a čísel: Fu Zhongsun, Hu Shihua a dějiny matematické logiky Hudeček
Mgr. Kateřina Gajdošová [XJAA] gajdosk ff.cuni.cz Mezi Dao 道 a Fa 法: intertextuální analýza vybraných spisů předhanské doby Zádrapa
Vladislava Mazaná [XJAA] vladislava.mazana gmail.com Morfologická charakteristika korejského dialektu ostrova Čedžu, porovnání se standardní varietou a analýza zachovalých prvků středověké korejštiny Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (ÚJCA)
Mgr. Štěpán Pavlík [XJAA] stepanp hotmail.com Popis jazyka Namuyi, jeho chakteristika a výzkum Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (ÚJCA)
Mgr. Anna Zádrapová (mateřská) [XMHD] anna.zadrapova email.cz Čínská poezie česky – otázka interpretace a překladu čínské básně v českém prostředí ve 20. století doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (JČU)

Lomová
(konzultant)

Mgr. Veronika Abbasová [XTAA] vrani.oko gmail.com Téma homosexuality v dílech japonských modernistů Tirala
Mgr. Igor Cima [XTAA] igorcima centrum.cz Proměny narativních postupů v současné japonské literatuře Tirala
Mgr. Jitka Černošová (mateřská) [XTAA] jitka.malanikova gmail.com Oficiální ideologie KS Číny v 90. letech 20. století Lomová
Mgr. Jana Hajzlerová [XTAA] jana.hajzlerova ff.cuni.cz Ideologie a vyprávěné světy: zpravodajská média jako nástroj propagandy v Severní Koreji Lomová
Mgr. Jan Havelka [XTAA] havelkaj89 gmail.com Odmítnutí dospívání v japonské předválečné dívčí literatuře Tirala
Mgr. Jana Heřmanová [XTAA] hermj3af jinonice.cuni.cz Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti Lomová
Mgr. Tomáš Kikta [XTAA] kiktat azet.sk Metafora a metonymie v japonské archaické poezii Tirala
Mgr. Pavlína Krámská [XTAA] Pavlina.Kramska seznam.cz Ekologická literatura na Taiwanu a její vliv na občanskou společnost Lomová
Mgr. Ing. Jana Lastivková, Ph.D. [XTAA] jlastivkova yahoo.com Ihara Saikaku a jeho povídky z vojenského prostředí Tirala
Mgr. Filip Lexa [XTAA] filip.lexa gmail.com Strach a nadpřirozeno v čínské avantgardní literatuře 80. let 20. století Andrš
Mgr. Šárka Masárová přerušeno, v zahraničí [XTAA] sarkamas hotmail.com „Světlo (barvy 光色) v básnickém díle Zhai Yongming“ Lomová
Mgr. Marek Mikeš [XTAA] mikesmarek seznam.cz Parafráze klasické literatury v předmoderním Japonsku Tirala
Mgr. Jakub Otčenášek [XTAA] otcenasek1984 gmail.co Cesta nebeských mistrů v 5. století Lomová
Mgr. Radek Pělucha [XTAA] pelucha email.cz Wang Wenxingovy texty v kontextu moderní taiwanské literatury Doc. PhDr. Lucie Olivová, M.A. Ph.D. DSc. (MU Brno)
Mgr. František Reismüller [XTAA] f.reismuller gmail.com Čínská avantgardní literatura 2. poloviny 80. let 20. století: Možnosti a hranice Lomová
Mgr. Veronika Teryngerová [XTAA] veronika_ten hotmail.com Han Han a jeho románová tvorba Andrš
Mgr. Vít Ulman [XTAA] ulman.vit post.cz Proměny literatury klášterů gozan ve středověkém Japonsku Tirala

 

 

Doktorské semináře

Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium