Granty

Probíhající

Dekonstrukce a konstrukce národních traci a věda v Číně, 2012-2016 (MŠMT „Návrat“, LK11216)

Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Klíčová osoba: Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (Cantab)

Doktorandi:

Mgr. Václav Laifr: Historici čínské astronomie dvou dějinných epoch – Zhu Wenxin (1883 – 1939) a Xi Zezong (1927 – 2008)

Mgr. Jan Vrhovski: Vzory myšlenek a čísel: Fu Zhongsun, Hu Shihua a dějiny matematické logiky

Publikace:

Jiří Hudeček. Reviving Ancient Chinese Mathematics: Mathematics, History and Politics in the Work of Wu Wen-Tsun. London: Routledge 2014.

Olga Lomová. Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení (Liang Qichao in 1902: The transformation of China into a strong and modern nation with the help of new thought.). Český časopis historický, Vol. 112 (2014), No. 2, pp. 197-226.

Olga Lomová a Anna Zádrapová, Beyond Academia and Politics: Understanding China and Doing Sinology in Czechoslovakia after World War II. The China Review, Vol. 14, No. 2 (Fall 2014), 11–35.

 

Overseas Leading Universities of Korean Studies (Academy of Korean Studies AKS-2010-CAA-2102)

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.

Výsledky projektu jsou zveřejňovány na Koreanistickém portále FF UK.

Ukončené

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty