Programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK)

P8: Orientalistika

Koordinátor: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (UBVA)

Členka rady a řešitelka: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.

VVZ: Koncepce „vlastního“ a „cizího“ v periferních kulturách Východní Asie (hlavní řešitelka: doc. Löwensteinová)

Řešitelé v ÚDLV:

Nejvýznamnější výstupy:

P12: Historie v interdisciplinární perspektivě

Hlavní řešitel: Prof. J. Opatrný, SIAS

VVZ: Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky

Řešitelé v ÚDLV:

Nejvýznamnější výstupy:

P13: Racionalita ve vědách o člověku

Hlavní řešitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (UFAR)

VVZ: Kultury jako metafory světa

Řešitelé v ÚDLV:

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Nejvýznamnější výstupy:

Ondřej Dadejík, Olga Lomová, Vlastimil Zuska. Ťing-ťie: poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015.

S’-ma Čchien. Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. Praha: Karolinum, 2012. (Oceněno jako nejlepší vědecká monografie na UK v roce 2012.)

Olga Lomová. Wang Kuo-wej: Syntéza domácí a západní tradice? In Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Uspořádali Anna Housková a Vladimír Svatoň. Praha: FF UK, 2013, 151-162.

Olga Lomová. Odložená maska krajiny: Po Ťü-iho pojetí zahrady. Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Jan Staněk, eds. Zahrada: přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 165–185.

Olga Lomová. Le potentiel metaphorique de l´allusion: Li Shangyin (812–853). Parution Métaphores et cultures : en mots et en images. Sestavila Véronique Alexandre-Journaux. Paris: L´Harmattan, 2012, s. 125–140.

Úvod > Věda a výzkum > Programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK)