Zahraniční výměny

Studenti všech oborů mají řadu možností strávit část studia na intenzivním jazykovém kurzu ve Východní Asii nebo Vietnamu. Kromě toho ústav rozvíjí spolupráci s dalšími pracovišti zejména v Evropě v rámci Erasmu, mezivládních i meziuniverzitních dohod.

ERASMUS

Seznam platných Erasmus bilaterálních smluv ÚDLV k 26.1.2016

Název Kód Platnost do
The University of Milan I Milano01 2020/21
Ca‘ Foscari University of Venice I Venezia01 2020/21
Comenius University in Bratislava SK Bratisl02 2017/18

 

CEEPUS

 

Mezivládní dohody

Viz univerzitní stránka http://www.cuni.cz/UK-40.html a

stránka Zahraničního oddělení FF UK http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Univerzitní dohody

Meziuniverzitní smlouvy s participací FF:

Zdroj: http://www.cuni.cz/UK-1608.html

Čína

Peking University
Renmin University of China, Peking


Japonsko

Doshisha University, Kyoto
Josai University
Kanazawa University
Kobe University
Osaka Sangyo University, Osaka
Tokyo University of Foreign  Studies
University of Sacred Heart
University of Tsukuba
Waseda University


Korea

Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
Sungkyunkwan University, Seoul
The Academy of Korean Studies


Taiwan

Taiwan National University
Tamkang University

Fakultní dohody

Soochow University, School of Humanities
Sogang University in Seoul

Další možnosti studia v zahraničí

Zájemce o studium v Japonsku upozorňujeme na možnost výjezdu přes Velvyslanectví Japonska v ČR, resp. jeho Informační a kulturní centrum, podrobněji viz http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html

Úvod > Zahraniční výměny