David Labus

Mgr. David Labus, Ph.D.

Publikace

Články
Broadening Views of Intellectuals in Pre-modern Japan: The Growth of Cultural Complementarity in the Thought of Sakuma Shozan, Archiv Orientální, Orientální ústav ČAV, Vol. 72, No. 1, 2004, p. 80-90, ISSN 0044-8699

Recenze
Jan Sýkora: Ekonomické myšlení v Japonsku, edice Fontes, FF UK 2010, recenze pro elektronický časopis FF UK Člověk
Hirohito podle Bixe. recenze překladu Zdeňka Hrona: Herbert P. Bix: Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, Praha 2002, Respekt, 27/2002, s. 12

Další odborné práce
Sakuma Šózan a “vnitřní” otevření Japonska, disertační práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2002

Původní práce ve sbornících
První zkušenost se Západem jako korektiv moderní japonské historické fikce, in Tradice a proměny, Mýtus, historie a fikce v Asii (ed. D. Labus, M. Löwensteinová), řada Varia, FF UK, ISBN 978-80-7308-515-5
Hokan kankei tošite no góri to kandžó: Jokoi Šónan no baai (Racionalita a emoce jako komplementární vztahy v myšlení Jokoie Šónana), mezinárodní seminář “Edo 08”, CEEJA, Alsasko, Francie, 20.12. 2008, vyšlo v konferenčním sborníku Aruzasu ničió čiteki kórjú džigjó: Nihon kenkjú seminá “Edo”, duben 2010

Editace sborníků
Labus, M. Löwensteinová, Tradice a proměny, Mýtus, historie a fikce v Asii, řada Varia, FF UK, ISBN 978-80-7308-515-5

Recenzní posudky a oponentury disertačních prací
oponentský posudek disertační práce: Mgr. David Bradna – Šintó: konceptualizace japonských náboženských tradic v západní literatuře
Daniel Lochman: Analýza československo-japonských vztahů v meziválečném období, posudek pro GA UK, leden 2011
Markéta Hánová: Japonismus v českém výtvarném umění – Nové reflexe reality, posudek pro GA ČR, 2009-2010

Slovníky, encyklopedie, příručky
Japonsko-český znakový studijní slovník, spoluautor s Sýkorou, nakl. Paseka, Praha 2000
Všeobecná encyklopedie Univerzum, 10 sv., tvorba a vytextování hesláře k japanologickým heslům, Bertelsmann, 1999-2001
Všeobecná encyklopedie Beliana, tvorba a vytextování hesláře k japanologickým heslům, EnÚ SAV, Bratislava, 2007-
Příručka japonských sloves, spoluautor s Harumi Yamada, nakl. Karolinum, 2008, dotisk 2010, ISBN 978-80-246-1557-8
Edice Stručná historie států: Japonsko. Libri, 2009, ISBN 978-80-7277-426-5
Japonská slovesa, spoluautor s P. Kanasugi, S. Kurihara a M. Morita, Karolinum 2015

Překlady
Dějiny Japonska, Reischauer, E. O., Craig, A. The History of Japan, (spoluautor s J. Sýkorou), NLN, Praha 2000, ISBN 80-7106-843-8

Populárně naučné články (výběr)
Modernizace Japonska, Dějiny a současnost 4/1994, p. 28, NLN, Praha 1994, sv. 16, ISSN 0418-5129
Velké zemětřesení Hanšin: vláda versus příroda? In Města vs. Katastrofy, Ponížení a odstrčení. Documenta Pragensia XVI, Scriptorium, Praha 1998, ISBN 80-86197-02-6
Kanagawská smlouva: na rozhraní tradiční a moderní diplomacie I., Dějiny a současnost, 6/1998, vol. 20, NLN, Praha 1998, ISSN 0418-5129
Kanagawská smlouva: na rozhraní tradiční a moderní diplomacie II., Dějiny a současnost, 1/1999, vol. 21, NLN, Praha 1999, ISSN 0418-5129
Počátky křesťanství v moderním Japonsku, Dějiny a současnost, 3/2003, sv. 25, s. 41, společnost pro podporu ĎaS, NLN, ISSN 0418-5129
Yokoi Shōnan: A Quest for Universality of a Japanese Intellectual,in Distant Symbols and Close Signs: Japanese Studies in Central Europe 2013, ed. M. Tirala and M. Morita, Nová vlna, 2013, ISBN 978-80-85845-31-0

Úvod > IEAS > Structure and Staff > David Labus