Olga Lomová

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Olga Lomova studied Sinology – Oriental Studies at Faculty of Philosophy of Charles University in Prague. She has been teaching here since 1987. In 2014, she was appoined Professor of Sinology and Head of the Institute of East Asian Studies of the Faculty of Philosophy. She has also been heading, since 1990, the Chiang Ching-kuovy Foundation International Sinological Centre of Charles University.

She has studied topics at the intersection of philology and cultural and intellectual history of China (image of nature in pre-Song Chinese literature, biographical and historiographical writing in ancient and medieval China, literary aesthetics). In the project Deconstruction a construction of national traditions and science in China, she investigates the transformation of traditional Chinese culture at the turn of 19th and 20th century. She has consistently studied history of European Sinology and questions of methodology of Sinology/Chinese Studies.

She lectures on pre-modern Chinese literature, modern poetry, history of contacts between Europe and China, on the tradition-modernity relationship and on ideology of the People’s Republic of China.

She has translated Chinese literature (serves as board member of the Czech Literary Translators Guild) and commented on Chinese ideology, politics and Czech-Chinese relations on her blog.

Rozvrh

Publikace

 • Lomová O.: Love Beyond the Grave: A Tragic Tale of Love and Marriage in Han China. In Cai Z.: How to Read Chinese Poetry in Context: Poetic Culture from Antiquity Through the Tang. New York, Columbia Universiity Press, 2018, s. • p. 78-95. ISBN 978-0-231-18537-0.
 • Lomová O., Suchomelová M.: Kultura Dálného východu v průsečíku perspektiv a interpretací. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-19. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Příroda v poezii starověké Číny - kontinuita v diskontinuitě. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání : studie z dálněvýchodní kultury. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 42-65. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Čína, historická zkušenost a lidská práva. In Jak funguje moc. Benešov, EMAN, 2017, s. • p. 25-40. ISBN 978-80-88060-10-9.
 • Lomová O.: Umění a politka : čínský příběh. In Fajt J., Budak A.: Aj Wej-wej : Zákon cesty. Praha, Národní galerie, 2017, s. • p. 24-37. ISBN 978-80-7035-642-5.
 • Lomová O.: Temné časy na cestě ke světlu - na okraj vzpomínek na kulturní revoluci. In Jang Ťiang : Šest historií venkovského života. Praha, Verzone, 2017, s. • p. 77-84. ISBN 978-80-87971-15-4.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. In Shih C.: Sinology in post-communist countries : views from the Czech Republic, Monolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 189-212. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Lomová O.: Dát minulosti nový řád : (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení. Český časopis historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 995-1020. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Od železné opony k útočnému realismu. In Hlaváček P., Stehlík M.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016, s. • p. 201-209. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics : understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. In Shih C.: Sinology in post-communist states : Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 1-26. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Stehlík M., Hlaváček P., Lomová O.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016. 292 s. • p. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jiřním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 207-227. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Han Wei Liuchao baisanjia ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 98-101. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 192 s. • p. ISBN 978-80-246-3162-2.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jižním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 3301-3321. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Zhang Rong ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 506-509. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Kong Zhigui ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 158-161. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Čínské knihy v knihovně Jaroslava Heyrovského. In Khel R.: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, s. • p. 17-18. ISBN 978-80-7080-867-2.
 • Lomová O.: Výzvy (post)moderní doby a tradice čínského umění na Taiwanu. In Andrš D.: Báseň je kočka. Jablonné, Mi:Lu, 2015, s. • p. 5-10. ISBN 978-80-905880-1-1.
 • Lomová O.: Xie Huilian ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 413-417. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: The Czech Republic and the People's Republic of China. "Good old" relations restarted? V4Revue, 2014, č. • no. 1. ISSN 1339-6889.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. Mongolian journal of international affairs, 2014, č. • no. 19, s. • p. 132-152. ISSN 1023-3741.
 • Lomová O.: Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení. Český časopis historický, 2014, č. • no. 112, s. • p. 197-226. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics: understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. China Review, 2014, č. • no. 14, s. • p. 11-36. ISSN 1680-2012.
 • Lomová O.: Předmluva. In Pavlína K.: Očima malé poletuchy. Jablonné, Mi-lu, 2014, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-905880-0-4.
 • Lomová O.: Nová monografie o japonském divadle. Divadelní revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 134-136. ISSN 0862-5409.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba: k motivu cvrčka v čínské literatuře. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 27-34. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Narozen na cestě - Kuo Lu-šeng. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 209-212. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Nepochopení pro tradici : moderní čínská poezie. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 24, s. • p. 22-29. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Čínské revoluce. Tvar, 2013, č. • no. 21, s. • p. 16-16. ISSN 0862-657X.
 • Lomová O.: Přirozený stav lidské mysli. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 104-106. ISSN 1804-3240.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica V, 2013, č. • no. 15, s. • p. 27-33. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Liao I-wu : Na ostří nože. In Hovory se spodinou. Praha, Mladá fronta, 2013, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-204-2807-3.
 • Lomová O.: Timothy Wai Keung Chan, Considering the end : mortality in early medieval Chinese poetic representation. Archiv Orientální, 2013, č. • no. 81, s. • p. 621-624. ISSN 0044-8699.
 • Lomová O.: Traditional Chinese Poetry. In Prof. Wright T.: Oxford Biblioraphies. Londýn, New York, Oxford University Press, 2012, s. • p. 1-105.
 • Lomová O.: Kitajskij poet zolotogo veka Li Bo. 500 stikhotvorenij v perevode Sergeya Toroptseva. Studia Orientalia Slovaca, 2012, č. • no. 11, s. • p. 3801-3808. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O., Pokora T.: S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů. Praha, Karolinum, 2012. 635 s. • p. ISBN 978-80-246-2154-8.
 • Lomová O.: Chan-šan: Básně z Ledové hory. Praha, DharmaGaia, 2012, s. • p. 5-26. ISBN 978-80-7436-031-2.
 • Lomová O.: Le potentiel métaphorique de l'allusion : Li Shangyin (812-858). In Alexandre Journeau V.: Métaphores et cultures en mots et en images. Paris, L´Harmattan, 2012, s. • p. 141-156. ISBN 978-2-296-99645-8.
 • Lomová O.: Wang Kuo-wej : Syntéza domácí a západní tradice? In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 151-162. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Ershiyi shiji chu fanyi Shiji de huigu yu qifa. In Chi-hsiang L.: Shiji xue yu shijie hanxue lunji. Taipei, Tonsan Publications, 2011, s. • p. 351-358. ISBN 978-986-6552-87-8.
 • Lomová O.: Odložená maska krajiny: k Po Ťü-iho pojetí zahrady. In Dadejík O.: Zahrada: přirozenost a umělost. Praha, Dokořán, 2011, s. • p. 165-185. ISBN 978-80-7363-431-5.
 • Lomová O.: Fan Zhenova polemika proti buddhismu. Acta Universitatis Carolinae: Orientalia Pragensia, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 91-108. ISSN 0474-6635.
 • Lomová O.: Kam se poděl les: Liou Cung-jüanovy objevy v jižní Číně. In Dadejík O., Stibral K., Peprník M.: Kauza les. Olomouc, UP Olomouc, 2010, s. • p. 89-105. ISBN 978-80-244-2572-6.
 • Lomová O.: Dvě čínské novely. Praha, DharmaGaia, 2010, s. • p. 115-221. ISBN 978-80-7436-012-1.
 • Lomová O.: Pej Tao: Vlnobití. Praha, Togga, 2010. 163 s. • p. ISBN 978-80-87258-40-8.
 • Lomová O.: "Máme spoustu otců". Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 235-247. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Jang Lien: Básně. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 248-254. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Tao-te-ťing v proměnách času (1878–1971). In Fellner, Rostislav N.: Fragmenta Ioannea Collecta, Supplementum. Svatý Jan pod Skalou, Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2010, s. • p. 203-216. ISBN 1214-5041.
Úvod > IEAS > Structure and Staff > Olga Lomová